Thứ tư,  29/01/2020

Giám sát việc điều chỉnh giá cước viễn thông

Liên quan việc các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá cước dịch vụ 3G, tại Công văn số 10697/VPCP-KTTH, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công thương, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm giám sát, bảo đảm việc điều chỉnh giá cước viễn thông tuân thủ đúng quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật về giá.

Liên quan việc các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá cước dịch vụ 3G, tại Công văn số 10697/VPCP-KTTH, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công thương, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm giám sát, bảo đảm việc điều chỉnh giá cước viễn thông tuân thủ đúng quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật về giá.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo Cơ quan quản lý cạnh tranh thông tin công khai đến báo chí, người dân về kết luận đối với việc ba doanh nghiệp VinaPhone, MobiFone và Viettel đồng loạt tăng giá cước dịch vụ 3G và chịu trách nhiệm về kết luận của mình theo quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành giá cước dịch vụ viễn thông và tăng cường công tác truyền thông, làm cho người dân, xã hội hiểu về chính sách giá và tính công khai, minh bạch của quyết định điều chỉnh giá; đồng thời có giải pháp kiểm soát chất lượng dịch vụ viễn thông, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng dịch vụ.

Theo Nhandan