Thứ hai,  17/02/2020

Việt Nam xuất siêu 650 triệu USD tính đến ngày 15/12

Tổng trị giá xuất khẩu đạt gần 125,79 tỷ USD, tăng 15,4% và tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 125,14 tỷ USD, tăng 15,1%

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 01/12 đến 15/12 đạt 10,59 tỷ USD.

Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu của tháng 12/2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2013 đã đạt 250,93 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt gần 125,79 tỷ USD, tăng 15,4% và tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 125,14 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong thời gian từ ngày 1 – 15/12 thâm hụt trên 90 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/12 cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam có mức thặng dư 650 triệu USD.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12 đạt 77,32 tỷ USD (không tính dầu thô xuất khẩu), tăng mạnh 27,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI cũng chiếm tới 56,7% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính đến hết ngày 15/12, đạt  71,01 tỷ USD, tăng mạnh 24,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo VOV