Thứ sáu,  06/12/2019

Tràng Định: Thu vượt dự toán do thực hiện đồng bộ giải pháp

LSO-Năm 2013, kinh tế tiếp tục khó khăn, việc thu ngân sách nhà nước  gặp nhiều bất cập, nếu không cố gắng sẽ không hoàn chỉ tiêu thu ngân sách. Tuy vậy, cho đến hết tháng 11/2013, từ quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để tận thu, huyện Tràng Định đã thu vượt dự toán 14,21%.

LSO-Năm 2013, kinh tế tiếp tục khó khăn, việc thu ngân sách nhà nước  gặp nhiều bất cập, nếu không cố gắng sẽ không hoàn chỉ tiêu thu ngân sách. Tuy vậy, cho đến hết tháng 11/2013, từ quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để tận thu, huyện Tràng Định đã thu vượt dự toán 14,21%.

Hoạt động xuất khẩu bột sắn qua cửa khẩu Nà Nưa, huyện Tràng Định

Những năm gần đây, Tràng Định luôn là huyện thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Từ đầu năm 2013, tỉnh giao dự toán cho huyện 15.100 triệu đồng. Đây là số thu cao so với điều kiện thực tế của huyện. Để hoàn thành dự toán, huyện đã tập trung chỉ đạo quản lý, điều hành ngân sách; tổ chức quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, chú trọng ở các nguồn có tiềm năng và tận thu các khoản còn thất thu; triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế năm 2013… Bà Hướng Thị Thêm, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính huyện cho biết: khi nhận được quyết định về chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2013 của tỉnh, huyện đã tổ chức họp bàn và phân tích, đánh giá và dự báo tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn thực tế; lấy đó làm căn cứ để xây dựng kế hoạch thu ngân sách cụ thể. Qua đó, huyện xác định, tuy trên địa bàn không có những cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc kinh doanh dịch vụ lớn để có thể tạo những nguồn thu đột biến nhưng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, buôn bán kinh doanh tại các khu vực chợ nhiều. Vì vậy để có thể hoàn thành và vượt chỉ tiêu thì cần tận thu mọi sắc thuế, biến những nguồn thu nhỏ lẻ thành tổng thu lớn. Nhờ đó, trong tổng số 13 khoản thu được giao, đã có 6 khoản thu đạt và vượt dự toán giao cao như thu tiền sử dụng đất vượt 103,49%; thu khác ngân sách xã vượt 83,94%; lệ phí trước bạ vượt 41,65%; phí lệ phí vượt 45,97%; thu khác ngân sách vượt 21,17%…

Cùng với các biện pháp tận thu, huyện còn chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác kế toán, thanh tra giám sát và thực hiện minh bạch tài chính ngân sách. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành, các đơn vị dự toán và sử dụng ngân sách. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát các đơn vị sử dụng ngân sách. Qua đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 30/11/2013 thực được 17.245,4 triệu đồng, đạt 114,21% dự toán tỉnh giao, đạt 110,55% so với Nghị quyết HĐND huyện, bằng 133,69% so với năm 2012. Ước tổng thu ngân sách đến 31/12/2013 là 17.609,76 triệu đồng, đạt 116,62% so với dự toán tỉnh giao, đạt 112,88% so với chỉ tiêu phấn đấu của huyện, trong đó:  Thu nội địa: 11.171,55 triệu đồng, đạt 106,4% so với dự toán tỉnh giao, đạt 101,6% so với chỉ tiêu phấn đấu của huyện; thu quản lý qua ngân sách: 1.688,21 triệu đồng, đạt 281,36 % dự toán giao; thu phí theo QĐ 26/2012: 4.750 triệu đồng, đạt 118,75% so với dự toán tỉnh giao.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Chính phủ chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp giãn, hoãn thuế để tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh duy trì hoạt động và phát triển. Do vậy việc Tràng Định nỗ lực thực hiện vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là thành tích rất đáng ghi nhận. Ông Hoàng Văn Bàn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện cho biết: được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh và UBND huyện và nhận thức được việc thực hiện thu ngân sách nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên từng cán bộ chi cục đã nỗ lực hết mình để hoàn thành trách nhiệm được giao để từ đó hoàn thành kết quả chung của chi cục. Hoàn thành vượt dự toán, Tràng Định trở thành một trong những huyện về đích trước thời hạn.

ANH DŨNG