Thứ sáu,  27/11/2020

Kho bạc từ chối chưa thanh toán trên 1.500 tỷ đồng

Trong đó, Kho bạc Nhà nước đã từ chối chi hơn 14 tỷ đồng và đã phát hiện 76.853 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục.

Trong năm 2013, thông qua kiểm soát chi thường xuyên, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện 76.853 khoản chi của 34.846 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã từ chối chưa thanh toán số tiền khoảng 1.502 tỷ đồng, trong đó, từ chối chi hơn 14 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư, Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán khoảng 90 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sau số hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản, KBNN đã phát hiện, thu giữ và xử lý 1.443 tờ tiền giả các loại, trả lại 9.758 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số gần 11 tỷ đồng.

Cũng theo KBNN, năm 2013 đã huy động thành công 170.000 tỷ đồng cho NSNN và phục vụ đầu tư phát triển để bù đắp bội chi ngân sách, hoàn thành 100% kế hoạch huy động vốn.

Theo VOV