Thứ năm,  27/02/2020

Việt Nam tham gia dự án khu vực do FAO tài trợ

Theo tinh thần Công văn số 2239/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Việt Nam tham gia Dự án khu vực "Tăng cường xây dựng nông thôn thông qua phát triển chỉ dẫn địa lý ở cấp khu vực ở châu Á" do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO).

Theo tinh thần Công văn số 2239/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Việt Nam tham gia Dự án khu vực “Tăng cường xây dựng nông thôn thông qua phát triển chỉ dẫn địa lý ở cấp khu vực ở châu Á” do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia dự án. Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện Đề cương chi tiết dự án, thẩm định, phê duyệt, ký kết và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Theo Nhandan