Thứ hai,  06/04/2020

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2013 đã đạt 250,93 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2012.  

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2013 đã đạt 250,93 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2012 

 

 Các doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng lớn
trong cả xuất khẩu và nhập khẩu (Ảnh: M.P)

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa (xuất khẩu – nhập khẩu) của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2013 có mức thặng dư 650 triệu USD.

Về xuất khẩu, tính đến hết ngày 15/12/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam là 125,79 tỷ USD, tăng 15,4% về số tương đối, tương ứng gần 16,82 tỷ USD so với kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2012. Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 77,32 tỷ USD (không tính dầu thô xuất khẩu), tăng mạnh 27,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trong khi đó, về nhập khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam tính từ đầu năm đến ngày 15/12 đạt 125,14 tỷ USD, tăng 15,1% so với kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2012. Trong đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 71,01 tỷ USD, tăng mạnh 24,2% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,7% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính đến hết ngày 15/12/2013.

Theo CPV