Thứ năm,  04/06/2020

Việt Nam ký thỏa thuận với WB về mua giảm phát thải phục vụ phát triển năng lượng tái tạo

Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa cho biết, theo thỏa thuận được ký ngày 20/12 giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ đối tác Carbon (CPF) của WB, CPF sẽ mua tín chỉ giảm thải carbon của Dự án Năng lượng Tái tạo (REDP) do WB tài trợ trong khuôn khổ Cơ chế Phát triển sạch của Liên hợp quốc.

Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa cho biết, theo thỏa thuận được ký ngày 20/12 giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ đối tác Carbon (CPF) của WB, CPF sẽ mua tín chỉ giảm thải carbon của Dự án Năng lượng Tái tạo (REDP) do WB tài trợ trong khuôn khổ Cơ chế Phát triển sạch của Liên hợp quốc.

 
Ảnh: WB

Theo đó, tổng tín dụng cho REDP là 202 triệu USD, được cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế (cơ quan của Nhóm Ngân hàng Thế giới cung cấp tài chính ưu đãi). Theo bà Victoria Kwakwa, đây là một ví dụ tốt cho thấy cách thức mà một chương trình tài trợ khí hậu có thể phối hợp công tác giảm nhẹ thiệt hại khí hậu với phát triển năng lượng tái tạo. Các tín chỉ giảm thải carbon sẽ giúp tạo nguồn doanh thu bổ sung, thanh toán bằng đồng tiền mạnh dựa trên kết quả hoạt động, qua đó nâng cao sự hấp dẫn về tài chính của đầu tư tư nhân vào năng lượng tái tạo.

Hiện tại, Bộ Công Thương đã nhận được khoảng 20 đơn xin phát triển dự án thủy điện nhỏ theo dự án REDP. REDP dự kiến sẽ bổ sung 250 MW năng lượng tái tạo với tổng sản lượng điện năng hàng năm là 965 GWh vào lưới điện quốc gia. Đồng thời, chương trình sẽ hỗ trợ tạo thêm việc làm và tăng cường cấp điện ổn định, nhất là tại các vùng nông thôn.

Sẽ có khoảng từ 15 đến 25 tiểu dự án được REDP tài trợ với tổng chi phí đầu tư khoảng từ 5 đến 20 triệu USD cho mỗi tiểu dự án. Chương trình sẽ giúp xóa bỏ các rào cản phát triển năng lượng tái tạo, cung cấp nguồn kinh phí, trong đó bao gồm cả nguồn thu CPF nhằm tăng cường khả năng tài chính cho các dự án và qua đó giúp phát triển xanh mạng lưới điện quốc gia trên cở sở đảm bảo tính bền vững thương mại.

Theo ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, chương trình đang mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam, giúp Việt Nam có được nguồn thu từ quỹ carbon để phát triển năng lượng tái tạo. Việc ký kết hiệp định với CPF là một bước tiến tích cực đối với Việt Nam, giúp Việt Nam tận dụng thêm cơ hội sử dụng tín chỉ giảm thải carbon phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế và giảm nhẹ thiên tai.

Theo CPV