Thứ ba,  17/09/2019

CPI bình quân năm 2013 tăng thấp nhất trong 10 năm

Ngày 23-12, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 12-2013 tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 6,04% so với tháng 12-2012. CPI bình quân năm 2013 tăng 6,6% so với bình quân năm 2012. Đây là năm có chỉ số CPI tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Ngày 23-12, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 12-2013 tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 6,04% so với tháng 12-2012. CPI bình quân năm 2013 tăng 6,6% so với bình quân năm 2012. Đây là năm có chỉ số CPI tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Trong các nhòm hàng hóa và dịch vụ, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có chỉ số giá tháng 12-2013 so với tháng trước tăng cao nhất với mức tăng 2,31%; tiếp theo nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,57%, hàng ăn dịch vụ ăn uống ngoài tăng 0,49%. Trong tháng này có hai nhóm có mức giảm giá là giao thông vận tải giảm 0,23% và bưu chính viễn thông giảm 0,01%.

Nếu so sánh chỉ số CPI tháng 12-2013 với tháng 12-2012 thì chỉ có duy nhất nhóm hàng bưu chính viễn thông có mức giảm 0,57%; các nhóm còn lại đều có mức giá tăng, tăng cao nhất là nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế với mức tăng 18,97%, tiếp đó là giáo dục tăng 11,71%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 6,2%, nhà ở vật liệu xây dựng tăng 5,49%…

Không nằm trong rổ tính chỉ số CPI, giá vàng tháng 12-2013 so với tháng 12-2012 có mức giảm giá là 24,36%, trong khi đó chỉ số giá đô la Mỹ tăng nhẹ 1,09%.

Tổng cục Thống kê cũng công bố một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 so với năm 2012. Cụ thể, tốc độ tăng Tổng sản phẩm trong nước tăng 5,42 %, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%, tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu cùng tăng ở mức 15,4%, vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện so với kế hoạch năm là 101,5%…

Theo Nhandan