Thứ ba,  17/09/2019

Vận tải hành khách năm 2013 tăng 5,4%

Trong đó số đo, vận tải hành khách đường bộ ước tính tăng 6,5% về lượt khách.

Theo Tổng cục Thống kê, vận tải hành khách năm 2013 ước tính tăng 6,3% về lượt khách và tăng 5,4% về lượt khách so với năm 2012. Trong đó, vận tải hành khách đường bộ ước tính tăng 6,5% về lượt khách và tăng 4,4% về lượng khách so với năm trước; đường sông tăng 2% và tăng 4,1%; đường hành không tăng 11,2% và tăng 11%; đường biển tăng 4,1% và tăng 3,6%; đường sắt giảm 0,6% và giảm 3,5%.

Vận tải hàng hóa năm 2013 ước tính tăng 5,4% về tấn và giảm 0,4% về tấn.km so với năm trước, trong đó vận tải trong nước tăng 5,7% và tăng 5,2%; vận tải ngoài nước giảm 4,4% và giảm 4,3%.

Theo VOV