Thứ tư,  02/12/2020
Cục Thuế Lạng Sơn

130 doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế mới

LSO-Sáng 25/12/2013, Cục Thuế Lạng Sơn tổ chức triển khai phổ biến chính sách thuế mới cho 130 doanh nghiệp trung ương, địa phương thuộc Cục quản lý.

LSO-Sáng 25/12/2013, Cục Thuế Lạng Sơn tổ chức triển khai phổ biến chính sách thuế mới cho 130 doanh nghiệp trung ương, địa phương thuộc Cục quản lý.

Các doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế mới

Tại buổi cập nhật chính sách thuế mới, các doanh nghiệp được tiếp cận các văn bản sửa đổi về Luật Quản lý thuế, thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 83/2013/NĐ-CP. Các văn bản mới về Thuế Giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ; hướng dẫn về chế độ hóa đơn, chứng từ; văn bản mới về hoàn thuế; văn bản về xử phạt hành chính thuế. Những điểm mới trong các văn bản chủ yếu tập trung quản lý thuế theo chức năng, theo luật nhằm làm người nộp thuế và ngành thuế bớt đi các thủ tục hành chính, giản tiện trong công tác thu nộp thuế, làm nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Nét mới trong đợt cập nhật chính sách mới lần này là cập nhật đến đâu, giải đáp thắc mắc đến đấy giúp các doanh nghiệp hiểu nắm vững chính sách hơn.

Cũng trong buổi cập nhật kiến thức mới, Viễn thông Lạng Sơn đã giới thiệu với các doanh nghiệp về chứng thực chữ ký số, nhằm hiện đại hóa, thống nhất chữ ký số trong toàn hệ thống quản lý thu.

ĐÔNG BẮC