Thứ bảy,  25/01/2020

Lạng Sơn thực hiện hiệu quả các biện pháp chống rét cho gia súc

LSO-Ngày 25/12/2013, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống đói rét cho gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

LSO-Ngày 25/12/2013, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống đói rét cho gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn công tác Cục Chăn nuôi kiểm tra công tác phòng, chống rét cho gia súc tại huyện Văn Lãng

Tính đến thời điểm này, tổng đàn trâu bò của toàn tỉnh có trên 153 nghìn con. Ngay từ tháng 10/2013 thực hiện công văn chỉ đạo của Trung ương, UBNB tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét cho gia súc. Theo đó, các địa phương đã tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền, vận động đến hướng dẫn kỹ thuật. Qua kiểm tra, cơ bản nhân dân trong toàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn khô, thức ăn tinh và che chắn chuồng trại cho trâu, bò trong các đợt rét vừa qua. Tính đến ngày 25/12/2013, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có 41 con bê, nghé và 3 con trâu bị chết do rét.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số xã trên địa bàn tỉnh. Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi khẳng định: Lạng Sơn đã thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp chống rét cho gia súc. Trong đó nhấn mạnh đến công tác chỉ đạo điều hành kịp thời, cụ thể và có quyết tâm cao. Theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi, có thể coi Lạng Sơn là một trong những điển hình tích cực trong công tác chống rét cho gia súc, tổng kết thành bài học kinh nghiệm và nhân rộng ra các tỉnh khác. Tuy đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên đoàn công tác cũng lưu ý các cơ quan chuyên môn cần nỗ lực hơn nữa, cảnh giác với các biểu hiện cực đoan của thời tiết, đặc biệt là trong các thời điểm giao mùa.

NHƯ PHONG