Thứ năm,  04/06/2020

Cả nước xuất siêu 0,862 tỷ USD

Theo Liên bộ Tài chính - Công thương, ước kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng hóa tháng 12 đạt 11,6 tỷ USD, giảm 3,3% so tháng trước. Như vậy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước năm 2013 đạt 132,175 tỷ USD, tăng 15,4% so năm 2012. Trong đó, nhóm nông, thủy sản và nhóm nhiên liệu khoáng sản giảm lần lượt 5,3% và 16,2% do các mặt hàng chủ lực như gạo, sắn, cà-phê, than đá, xăng dầu đều giảm; nhóm duy nhất đạt mức tăng khá, kéo kim ngạch XK chung tăng là công nghiệp chế biến (tăng 25,5%) nhờ các mặt hàng XK lớn như dệt may, da giày, gỗ và hàng điện tử, linh kiện đều đạt mức tăng khá.

Theo Liên bộ Tài chính – Công thương, ước kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng hóa tháng 12 đạt 11,6 tỷ USD, giảm 3,3% so tháng trước. Như vậy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước năm 2013 đạt 132,175 tỷ USD, tăng 15,4% so năm 2012. Trong đó, nhóm nông, thủy sản và nhóm nhiên liệu khoáng sản giảm lần lượt 5,3% và 16,2% do các mặt hàng chủ lực như gạo, sắn, cà-phê, than đá, xăng dầu đều giảm; nhóm duy nhất đạt mức tăng khá, kéo kim ngạch XK chung tăng là công nghiệp chế biến (tăng 25,5%) nhờ các mặt hàng XK lớn như dệt may, da giày, gỗ và hàng điện tử, linh kiện đều đạt mức tăng khá.

Ước kim ngạch nhập khẩu (NK) hàng hóa tháng 12 là 11,5 tỷ USD, tăng 4,7% so tháng trước. Như vậy, kim ngạch NK hàng hóa cả năm 2013 là 131,312 tỷ USD, tăng 15,4% so năm 2012. Trong đó mức tăng chủ yếu là các mặt hàng cần nhập khẩu (tăng 15,4%), các nhóm cần kiểm soát và cần hạn chế tăng thấp hơn (lần lượt là 1,3% và 14,8%) cho thấy nhu cầu các loại hàng hóa không thiết yếu đã giảm trong giai đoạn khó khăn, các doanh nghiệp chỉ tập trung NK hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất. Như vậy năm 2013, cả nước xuất siêu 0,862 tỷ USD.

Theo Nhandan