Thứ bảy,  19/10/2019

Nhập khẩu nông, lâm-thủy sản và phân bón tăng 13,1%

Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm-thủy sản và phân bón cả năm 2013 ước đạt 18,84 tỷ USD; tăng 13,1% so với năm 2012.

Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm-thủy sản và phân bón cả năm 2013 ước đạt 18,84 tỷ USD; tăng 13,1% so với năm 2012.

Trong số đó, một số mặt hàng nhập khẩu chính như phân bón, thuốc trừ sâu và nguyên liệu, đậu tương, ngô, thức ăn chăn nuôi… chiếm khoảng 14,55 tỷ USD; tăng 13,2% về giá trị so với năm trước.

Cụ thể, ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 12 của năm 2013 đạt khoảng 303 nghìn tấn và giá trị đạt 97 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu phân bón cả năm 2013 đạt 4,53 triệu tấn, giá trị nhập khẩu đạt 1,65 tỷ USD; tăng 14,3% về lượng nhưng giảm 2,4% về giá trị so với năm 2012.

Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 758 nghìn tấn với giá trị 252 triệu USD, tăng 50,3% về lượng và 20,2% về giá trị so với năm 2012; phân SA ước đạt 1,09 triệu tấn với giá trị nhập khẩu 186 triệu USD; giảm 6,5% về lượng và giảm 30,7% về giá trị.

Nguồn phân bón này chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc và chiếm tới 49,5% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng phân bón.

Về tình hình nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, ước giá trị nhập khẩu trong tháng 12 đạt 74 triệu USD, đưa kim ngạch nhập khẩu cả năm 2013 đạt 769 triệu USD; tăng 11,2% so với năm 2012.

Đối với mặt hàng thuốc trừ sâu và nguyên liệu, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp chính cho Việt Nam với lượng hàng nhập chiếm khoảng 49,8% tổng kim ngạch nhập khẩu; tăng 3,7% so với thị phần của năm 2012.

Bên cạnh đó, nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng mạnh do nhu cầu của ngành chăn nuôi trong nước tăng. Giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 12 ước đạt 186 triệu USD, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong năm 2013 đạt 3 tỷ USD; tăng 22,3% so với năm 2012.

Theo đó, ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 12 đạt 543 nghìn tấn với giá trị đạt 144 triệu USD, đưa tổng khối lượng ngô nhập khẩu trong năm 2013 đạt 2,26 triệu tấn với kim ngạch đạt 690 triệu USD; tăng 39,7% về lượng và 38% về giá trị so với năm 2012.

Khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 12 của năm 2013 đạt 268 nghìn tấn với giá trị 152 triệu USD, đưa tổng khối lượng nhập khẩu đậu tương cả năm 2013 đạt 1,39 triệu tấn, kim ngạch đạt 834 triệu USD; tăng 7,5% về khối lượng và tăng 7,2% về giá trị so với năm 2012.

Tính chung cả năm 2013, hầu hết các mặt hàng đều có sự gia tăng về khối lượng và giá trị nhập khẩu như gỗ, hạt điều, thủy sản… tuy nhiên, đối với mặt hàng lúa mì, cao su… do những biến động về giá cả thị trường thế giới và nhu cầu trong nước nên việc nhập khẩu có sự sụt giảm về giá trị cũng như khối lượng.

Theo VietnamPlus