Thứ bảy,  19/10/2019

Đồng Nai giải quyết việc làm cho hơn 92.000 lao động

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, năm 2014, tỉnh Đồng Nai sẽ giải quyết việc làm cho hơn 90.000 lao động; đào tạo nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn, nâng tỷ lệ qua đào tạo nghề lên 62%.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, năm 2014, tỉnh Đồng Nai sẽ giải quyết việc làm cho hơn 90.000 lao động; đào tạo nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn, nâng tỷ lệ qua đào tạo nghề lên 62%.

Ông Lâm Duy Tín, Phó Giám đốc Sở cho biết: Năm 2013, tỉnh Đồng Nai đã giải quyết việc làm cho trên 92.000 lao động (đạt 102% kế hoạch); các trường trung cấp, cao đẳng đào tạo nghề cho gần 65.000 người (đạt 103% kế hoạch).

Trong năm đã có hơn 7.500 lao động nông thôn được đào tạo nghề, trong đó 70% có việc làm.

Tỉnh đã giảm gần 8.000 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,7% (hơn 20.000 hộ).

Năm 2014, Đồng Nai phấn đấu giảm số hộ nghèo xuống dưới 1% và điều chỉnh chuẩn nghèo mới cho giai đoạn 2015-2020 đồng thời sẽ rà soát, hướng dẫn, lập thủ tục truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Năm 2013, tại Đồng Nai có hơn 150 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới và tăng vốn. Dự kiến trong năm tới, nhiều dự án sẽ đi vào hoạt động, vì thế cần một lượng lớn lao động.

Tuy nhiên, Đồng Nai vẫn đang thiếu lượng lớn lao động đã qua đào tạo.

Năm 2013, các doanh nghiệp cần tuyển gần 12.000 lao động kỹ thuật nhưng tỉnh mới chỉ đáp ứng được hơn 4.000 người.

Để giải quyết bài toán thiếu lao động có tay nghề, ngành giáo dục cần làm tốt công tác phân luồng học sinh từ cấp trung học; hệ thống trường nghề cần đổi mới việc dạy và học, đầu tư trang thiết bị để học sinh, sinh viên có thời gian thực hành nhiều hơn.

Theo VietnamPlus