Thứ hai,  16/09/2019

Tăng giá điện, EVN lãi hơn 4.000 tỷ

Với giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 1.322,55 đồng/kWh, trong khi giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.364,31 đồng/kWh, EVN đã lãi 41,76 đồng/kWh.

Với giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 1.322,55 đồng/kWh, trong khi giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.364,31 đồng/kWh, EVN đã lãi 41,76 đồng/kWh.

Chiều ngày 27/12, Bộ Công Thương họp báo công bố giá thành điện. Bộ cho biết, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 139.489,15 tỷ đồng. Tổng chi phi này đã giảm trừ các khoản thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện.

Trong khi đó, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 1.322,55 đồng/kWh.

Trong 4 khâu thì khâu phân phối và bán lẻ điện chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cụ thể, Bộ Công Thương cho hay, tổng chi phí khâu phát điện là 107.199,04 tỷ đồng, tương ứng giá thành khâu này là 1.016,4 đồng/kWh.

EVN, lỗ, nợ, tăng-giá-điện, thanh-tra-EVN, cắt-điện, mất-điện, giá-bán-điện-bình-quân, nhiệt-điện, thủy-điện
EVN có lãi nhờ liên tục tăng giá điện.

Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 8.771,55 tỷ đồng, tương ứng giá thành khâu truyền tải là 83,17 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu phân phối và bán lẻ điện là 22.958,18 tỷ đồng, tương ứng giá thành là 217,67 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu phụ trợ- quản lý ngành là 560,38 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu này là 5,31 đồng/kWh.

Đồng thời, doanh thu bán điện năm 2012 là 143.893,78 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.364,31 đồng/kWh.

Như vậy, trung bình mỗi kWh, EVN đã lãi 41,76 đồng/kWh. Kết quả là trong năm này, EVN kinh doanh lãi 4.404,63 tỷ đồng.

Nói về kết quả sản xuất kinh doanh điện nói chung, Bộ cho hay, lũy kế đến ngày 31/12/2012, EVN vẫn lỗ là 19.877,76 tỷ đồng, bao gồm cả lỗ kinh doanh điện và các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành điện.

Trong đó, lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện của EVN là 4.736,7 tỷ đồng. Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán là 15.109,52 tỷ đồng. Chi phí tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn là 31,54 tỷ đồng.

Năm 2012, giá điện đã có 2 lần tăng, mỗi lần tăng 5%. Trong đó, giá bán điện bình quân được phê duyệt tăng đều cao hơn giá thành điện. Ví dụ, giá bình quân ngày 1/7/2012 là 1.369 đồng/kWh, giá bình quân 22/12/2012 là 1.437 đồng/kWh.

Theo Vietnamnet