Thứ bảy,  19/10/2019

Hà Nội thu ngân sách đạt 100,9% dự toán

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013 cho Cục Thuế TP Hà Nội. Ðến ngày 27-12, Cục Thuế TP Hà Nội đã thu được 150.200 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013 cho Cục Thuế TP Hà Nội. Ðến ngày 27-12, Cục Thuế TP Hà Nội đã thu được 150.200 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Những ngày còn lại của năm, đơn vị này vẫn nỗ lực tiếp tục đôn đốc các khoản thu để phấn đấu cả năm 2013 thực hiện thu 151.120 tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán được giao.

Ðể hoàn thành dự toán thu ngân sách, Cục Thuế TP Hà Nội đã tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ chín nhóm giải pháp, trong đó tập trung công tác đôn đốc thu nợ thuế. Năm 2013, tổng số thu nợ được hơn 8.600 tỷ đồng, đạt 81,3% chỉ tiêu thu nợ, trong đó thu nợ về thuế, phí hơn 6.500 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 102,7% chỉ tiêu thu nợ năm 2013 do Tổng cục Thuế giao. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế cũng được đẩy mạnh với việc hoàn thành 6.350 cuộc thanh tra, kiểm tra; giảm khấu trừ hơn 210 tỷ đồng, giảm lỗ 1.630 tỷ đồng, giảm số xin hoàn 43 tỷ đồng. Tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt lên tới 1.883 tỷ đồng.

Theo Nhandan