Thứ sáu,  18/10/2019
Xây dựng nông thôn mới

Tập trung cho các dự án thành phần

LSO-Sau 2 năm triển khai, những bước đầu trong quá trình xây dựng nông thôn mới như tổ chức bộ máy, xây dựng quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới... đã hoàn thành. Năm 2013 là năm mà Lạng Sơn đẩy mạnh việc triển khai các dự án thành phần và tiếp tục tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất.

LSO-Sau 2 năm triển khai, những bước đầu trong quá trình xây dựng nông thôn mới như tổ chức bộ máy, xây dựng quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới… đã hoàn thành. Năm 2013 là năm mà Lạng Sơn đẩy mạnh việc triển khai các dự án thành phần và tiếp tục tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất.

Chung tay xây dựng nhà nhân ái trên địa bàn xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia khác, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các nguồn vốn tín dụng, kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, bà con xa quê… và sự đóng góp của người dân sở tại như hiến đất, đóng góp bằng ngày công lao động, tiền mặt nhằm tập trung nguồn lực cho 35 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình mục tiêu khác để đầu tư cơ sở hạ tầng, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã còn lại mỗi năm phấn đấu tăng từ 1 đến 2 tiêu chí.

Thực chất, do điều kiện khó khăn nên nguồn lực phân bổ từ ngân sách cho Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2013 chỉ ở mức hơn 38 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương trên 18 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Với nguồn vốn eo hẹp đó, tỉnh đã chỉ đạo tập trung vào các công trình thiết yếu, trong tổng số 39 công trình đầu tư thì có 13 công trình giao thông; 10 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt; 11 công trình văn hóa, còn lại là trường học, y tế và chợ. Qua kiểm tra, rà soát đến tháng 12/2013 toàn tỉnh có 18 công trình đã hoàn thành, các công trình còn lại thi công được 90% khối lượng, ước tính sẽ hoàn tất trong năm 2013.

Với quan điểm chỉ đạo là tập trung khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, mặc dù kinh phí cho nông thôn mới không nhiều, nhưng các nguồn vốn lồng ghép, huy động trong năm 2013 của toàn tỉnh đã đạt hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước là trên 402 tỷ đồng; vốn tín dụng khoảng 1.200 tỷ đồng. Đặc biệt là nguồn huy động xã hội hóa từ doanh nghiệp và nhân dân đã đạt con số trên 127 tỷ đồng và hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng cơ sở hạ tầng. Nguồn lực này đảm bảo cho Lạng Sơn vừa có thể tập trung vào các xã chỉ đạo điểm, vừa có thể triển khai nông thôn mới trên diện rộng với rất nhiều các dự án thành phần, đúng theo phương châm chỉ đạo là tập trung công trình thiết yếu phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Việc phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn đã tác động mạnh mẽ đến phát triển sản xuất ở các địa phương trong tỉnh. Nếu tính nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới năm 2013 thì không nhiều, chỉ ở mức 3,5 tỷ đồng và phải tập trung cho 35 xã giai đoạn 2011-2015. Thế nhưng ngay từ đầu năm, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã chỉ đạo: nguồn hỗ trợ này không phải là để các địa phương xây dựng mô hình, mà trên cơ sở các mô hình đã xây dựng từ trước, từ đó nhân ra diện rộng. Quán triệt phương châm chỉ đạo, các xã đã phát triển, nhân rộng được 43 mô hình phát triển kinh tế, nguồn lực huy động thêm từ nhân dân được hơn 1 tỷ đồng. Trong đó có rất nhiều xã đã từng bước hình thành được sản xuất tập trung như chăn nuôi lợn nái; liên kết với doanh nghiệp trồng khoai tây, thuốc lá…

Triển khai thực hiện tốt các dự án thành phần và hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết năm 2013, toàn tỉnh đã có 1 xã đạt 15-18 tiêu chí; 14 xã đạt 10-14 tiêu chí và 71 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Nếu so sánh với thời điểm đầu năm thì số xã tăng tiêu chí không phải là nhiều, nhưng đây là số liệu đã được rà soát, đánh giá nghiêm ngặt hơn, chặt chẽ hơn. Bước sang năm 2014, việc huy động nguồn lực cho hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân nông thôn vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đưa 2 xã cơ bản hoàn thành nông thôn mới và các xã khác phấn đấu với nỗ lực cao nhất để từng bước thực hiện được các tiêu chí. Với những việc đã làm được, trong khí thế thi đua sôi nổi của nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh chuẩn bị chào đón năm mới, tin tưởng rằng tỉnh ta sẽ gặt hái được những thắng lợi mới.

NHƯ PHONG