Thứ hai,  16/09/2019

Kiểm tra giao thông nông thôn tại Hữu Lũng

LSO-Ngày 26/12/2013, Đoàn công tác Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo phương thức nhà nước hỗ trợ nhân dân tự làm tại huyện Hữu Lũng.

LSO-Ngày 26/12/2013, Đoàn công tác Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo phương thức nhà nước hỗ trợ nhân dân tự làm tại huyện Hữu Lũng.

Lãnh đạo Sở Giao thông kiểm tra công trình cầu treo xã Quyết Thắng (Hữu Lũng)

Theo số liệu của UBND huyện Hữu Lũng, tính đến cuối năm 2013, toàn huyện Hữu Lũng đã tổ chức làm được khoảng 50 km đường bê tông xi măng đạt giá trị trên 30 tỷ đồng. Trong tổng số hơn 8.000 tấn xi măng cho bê tông hóa đường giao thông nông thôn huyện đã sử dụng hết trên 6.000 tấn hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai chương trình. Trước những kết quả đạt được, đối với lĩnh vực bê tông hóa đường giao thông, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác thực hiện của huyện Hữu Lũng trong năm 2013 và đề nghị huyện tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực, nhân rộng các cách làm hay để thực hiện hiệu quả chương trình cứng hóa các tuyến đường nông thôn năm 2014 và những năm tiếp theo.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác bê tông hóa tại xã Minh Sơn và kiểm tra công trình cầu treo bắc qua sông Thương thuộc xã Quyết Thắng.

CÔNG QUÂN