Chủ nhật,  22/09/2019

Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 132,17 tỷ USD

Theo số liệu Bộ Công Thương vừa công bố, tháng 12/2013 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,6 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 12 tháng năm 2013 kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 132,17 tỷ USD, tăng khoảng 15,4% so với năm 2012, tương đương với 17,64 tỷ USD, cao hơn mục tiêu Quốc hội đề ra (tăng 10%).

Theo số liệu Bộ Công Thương vừa công bố, tháng 12/2013 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,6 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 12 tháng năm 2013 kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 132,17 tỷ USD, tăng khoảng 15,4% so với năm 2012, tương đương với 17,64 tỷ USD, cao hơn mục tiêu Quốc hội đề ra (tăng 10%).

Trong đó, các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng 33%, ước đạt 43,75 tỷ USD, tăng 3,5%, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) chiếm tỷ trọng 61,4% ước đạt 88,4 tỷ USD, tăng 26,8% so với năm 2012.

Đặc biệt, tăng trưởng xuất khẩu đạt được ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Năm 2013, cả nước có 22 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD; lần đầu tiên xuất khẩu mặt hàng rau quả đã vào danh sách nhóm xuất khẩu trên 1 tỷ, đây là một trong những tín hiệu tốt cho phát triển xuất khẩu của ngành nông nghiệp.

Biểu đồ 2: KNXK từ năm 2011 đến năm 2013

 

Về nhóm hàng xuất khẩu thì có sự diễn biến khác nhau. Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 19,85 tỷ USD, chiếm 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu (KNXK), giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2012. Xuất khẩu nhóm hàng này năm nay nhìn chung không được lợi cả về giá và về lượng. Trong số 7 mặt hàng tính được về giá và lượng thì có 4 mặt hàng có lượng xuất khẩu giảm đó là: sắn và sản phẩm từ sắn giảm 26,8%, cà phê giảm 25,7%, gạo giảm 16,1%, chè giảm 5,2%; có 5 mặt hàng giá xuất khẩu giảm là: hạt điều, cà phê, hạt tiêu, gạo và cao su.

Xuất khẩu thuỷ sản tiếp tục gặp khó khăn do rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu nên tăng thấp hơn mức tăng trưởng xuất khẩu chung, tăng 10,6%. Trong nhóm này mặt hàng rau quả lần đầu tiên xuất khẩu lọt vào danh sách nhóm xuất khẩu trên 1 tỷ USD, đây là một trong những tín hiệu tốt cho phát triển xuất khẩu của ngành nông nghiệp. Tính chung nhóm hàng này do giá xuất khẩu giảm đã làm KNXK giảm 649 triệu USD, do lượng xuất khẩu giảm đã làm giảm 1,3 tỷ USD, cả giảm giá và lượng đã làm giảm 1,96 tỷ USD KNXK.

Nhóm nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 9,6 tỷ USD, chiếm 7,2% trong tổng KNXK, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong nhóm này, trừ mặt hàng quặng và khoáng sản khác lượng xuất khẩu tăng do chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất khẩu để giảm lượng hàng tồn kho, các mặt hàng còn lại lượng xuất khẩu đều giảm. Về giá xuất khẩu, giảm trên tất cả các mặt hàng. Tính chung do tăng, giảm giá và lượng của nhóm đã giảm 1,85 tỷ USD KNXK.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 93 tỷ USD, chiếm 70,5% trong tổng KNXK, tăng 25,5% so với năm 2012. Đây là nhóm hàng có tốc độ tăng cao nhất, quy mô xuất khẩu lớn nhất và là nhóm hàng chủ lực trong cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam. Trong số 26 nhóm mặt hàng thuộc nhóm này, chỉ có 2 mặt hàng có KNXK giảm là: phân bón các loại và máy ảnh, máy quay phim và linh kiện, các mặt hàng còn lại đều có KNXK tăng, điển hình có những mặt hàng có mức tăng trưởng cao là: điện thoại các loại và linh kiện (tăng 69,2%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 36,2%); hoá chất (tăng 32,4%).

Mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đã thay thế mặt hàng dệt may có KNXK lớn nhất (hơn 21,5 tỷ USD), tiếp đến là mặt hàng dệt may (hơn 17,8 tỷ USD), mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ 3 (hơn 10,6 tỷ USD), mặt hàng giầy dép đứng ở vị trí thứ 4 với kim ngạch hơn 8,3 tỷ USD. So với năm 2012, tính chung xuất khẩu của cả nhóm đóng góp vào tăng KNXK hơn 18,9 tỷ USD, riêng 4 mặt hàng này đã đóng góp hơn 15,5 tỷ USD.

Theo CPV