Chủ nhật,  20/10/2019
Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm 2014 ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

LSO-Ngày 31/12/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm 2014 ngành NN&PTNT. Tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Các đồng chí tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Năm 2013, ngành NN&PTNT triển khai kế hoạch trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tuy vậy, toàn ngành đã tích cực thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nông dân trong cả nước nên ngành nông nghiệp đã đạt mức tăng trưởng khá, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Đối với Lạng Sơn, mặc dù gặp nhiều khó khăn song với sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, kết quả sản xuất nông lâm nghiệp năm 2013 đã đạt mức tăng trưởng khá. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng toàn ngành cả năm đạt 4,45%; tổng sản lượng lương thực đạt 309,8 nghìn tấn, vượt 3,2% kế hoạch; trồng rừng mới đạt 11.349 ha, vượt 26,1 % kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện. Đến nay, đã có 207/207 xã phê duyệt quy hoạch chung, 24 xã phê duyệt quy hoạch chi tiết; có 15 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, 71 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 121 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Tại hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu đã phát biểu ý kiến, thảo luận các vấn đề về những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong năm qua. Đồng thời nêu lên những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ NN&PTNT.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả ngành NN&PTNT đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, Thủ tướng khái quát những nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2014, trong đó nhấn mạnh: tập trung đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn… Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, ngay sau hội nghị, các địa phương khẩn trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

ĐỖ HOẠT