Thứ năm,  23/01/2020

Lạng Sơn: Rà soát tất cả các cầu treo đang hoạt động

LSO-Ngày 25/2/2014, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn Nguyễn La Thông đã ký Công văn số 242/SGTVT-KHTC, về việc kiểm tra an toàn các vị trí cầu treo trên địa bàn tỉnh gửi UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thành phố tiến hành ngay công tác kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác các cầu treo, xây dựng kế hoạch quản lý bảo trì sửa chữa kịp thời nếu phát hiện những dấu hiệu hư hỏng cũng như thường xuyên giám sát việc tổ chức khai thác các công trình cầu treo. Ngoài ra, các cơ quan chức năng phối hợp với Sở Giao thông vận tải, rà soát bổ sung ngay các biển báo, đặc biệt UBND các xã nơi có công trình cầu treo đang hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền không để tình trạng người, phương tiên quá tải trọng khi đi qua cầu.

Công trình cầu treo xã Quyết Thắng (Hữu Lũng) vừa đưa vào sử dụng năm 2013

Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có gần 10 cầu treo đang hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân qua các con sông, suối, khu vực vùng sâu vùng xa, trong đó có một số công trình do nhân dân tự đầu tư xây dựng. Được biết, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố lập đoàn kiểm tra, khảo sát toàn bộ các cầu treo trên địa bàn tỉnh từ ngày 5 đến 15/3/2013.

CÔNG QUÂN