Chủ nhật,  09/08/2020

Thanh Hóa: Doanh nghiệp FDI giải quyết hơn 46.000 việc làm

13 doanh nghiệp FDI tại Thanh Hóa đã thu hút 46.364 người lao động làm việc.
Qua nắm bắt của Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết tháng 2/2014, trong 13 doanh nghiệp FDI trên địa bàn đã thu hút 46.363 người lao động làm việc.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, doanh nghiệp nói chung hoạt động cầm chừng, đời sống công nhân, lao động nhiều nơi không được đảm bảo thì tại các doanh nghiệp FDI, đời sống người lao động vẫn ổn định.

Lao động tại các doanh nghiệp FDI ở Thanh Hóa ổn định thu nhập và cuộc sống

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp bảo đảm chi trả tiền lương, tiền chuyên cần, phụ cấp xăng xe và các khoản tiền phụ cấp khác cho người lao động đúng kỳ; có chế độ hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong việc thực hiện các chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân, người lao động, hiện có 44.948/46.364 người lao động của 13 doanh nghiệp FDI tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ 97%. Thu nhập bình quân của NLĐ đạt từ 2,9 triệu đồng – 4,1 triệu đồng/người/tháng.

Theo VOV.vn