Chủ nhật,  09/08/2020
Xây dựng nông thôn mới

Cú hích cho thành phố

LSO-Có thể những kỳ vọng từ nhiều phía cũng mang đến cho phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố nhiều sức ép. Thế nhưng khi đã vượt qua được sức ép ấy, đặc biệt là thoát khỏi những nóng vội trong từng thời điểm, cụ thể hóa được mục tiêu trước mắt, thành phố sẽ có những bước tiến nhanh hơn trong xây dựng nông thôn mới.
Giới thiệu sản phẩm rau an toàn của thành phố Lạng Sơn

Những tháng cuối năm 2013, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Mai Pha tất bật với công việc. Vừa phải triển khai, đôn đốc tìm hướng đi hiệu quả cho xây dựng nông thôn mới vừa làm việc với rất nhiều đoàn công tác của thành phố, của tỉnh. Với những con số báo cáo, từ đầu năm 2013, xã Mai Pha đã cơ bản đạt khoảng 17/19 tiêu chí và tiên lượng khả năng cán đích sớm là rất cao. Có thể khẳng định, việc đưa một xã về đích trong giai đoạn này có ý nghĩa rất quan trọng, nó sẽ là hình mẫu khơi thông mọi khúc mắc cho toàn bộ các xã khác trên địa bàn tỉnh. Bởi vậy đưa Mai Pha cơ bản trở thành xã nông thôn mới là điểm nổi bật nhất trong kế hoạch năm 2013 của Ban chỉ đạo tỉnh.

Thế nhưng khi đoàn kiểm tra của tỉnh do đích thân đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra, Mai Pha còn rất nhiều hạn chế. Lúc bấy giờ nhiều thành viên trong đoàn kiểm tra đã nhận định, thậm chí Mai Pha làm chưa tốt bằng các xã ở những huyện có điều kiện khó khăn hơn thành phố. Phân tích, đánh giá, rà soát lại, xã chỉ có 14 tiêu chí đạt. Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh phải điều chỉnh. Trong rất nhiều cuộc họp, cuộc kiểm tra sau đó, những hạn chế ở Mai Pha đã được phân tích kỹ càng. Thực chất cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho xã hay thành phố, mà ngay cả hướng dẫn của các ngành cũng chưa thực sự cụ thể, phù hợp. Những tồn tại được nhận diện và ngay lập tức lãnh đạo UBND tỉnh đã quán triệt cụ thể. Trong cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trong tháng 3/2014 vừa qua, đồng chí Lý Vinh Quang đã khẳng định các ngành phải chịu trách nhiệm đối với các tiêu chí thuộc phạm vi mình quản lý. Đồng thời phải có những hướng dẫn cụ thể, phù hợp với thực tiễn của Lạng Sơn.

Có thể khẳng định, những chủ trương chỉ đạo có tác động rất lớn tới thành phố. Ngoài những triển khai chung ở các xã trên địa bàn, với những hướng dẫn của các ngành chuyên môn, thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện 5 tiêu chí chưa đạt trên địa bàn xã Mai Pha. Điều đáng mừng là kế hoạch đã thể hiện rõ được những phần nào cần đầu tư, phần nào huy động xã hội hóa và những khúc mắc quanh tiêu chí văn hóa cũng đã được vận dụng, bám sát quy định của Trung ương nhưng cũng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn. Nếu như đến thời điểm cuối năm 2013, xã Mai Pha còn kiến nghị với Ban chỉ đạo tỉnh hỗ trợ một phần Bảo hiểm Y tế tự nguyện để đạt tỷ lệ theo tiêu chí, thì sau nhiều nỗ lực vận động, tuyên truyền, bước sang tháng 4/2014, tỷ lệ đã đạt 64,34%, tăng 3,34%.

Trên diện rộng ở tất cả 3 xã trên địa bàn thành phố, tỷ lệ xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng bắt đầu tăng mạnh. Tính trong quý I/2014, doanh nghiệp, nhân dân thành phố đã đóng góp được trên 500 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn và trang bị một số thiết bị cho nhà văn hóa, nhà nước chỉ hỗ trợ xi măng. Những tiêu chí không cần đầu tư nhiều nguồn lực được đẩy mạnh vận động, huy động triển khai như vệ sinh môi trường, văn hóa…

Điểm nhấn trong thời gian này là thành phố sẽ phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2014 tại xã Mai Pha. Điểm khác biệt của đợt thi đua này là mục tiêu được đặt ra rất cụ thể, gắn trách nhiệm và phân công cụ thể từng đơn vị trên địa bàn phụ trách hoàn thành các tiêu chí, gắn với địa bàn thôn để tổ chức triển khai thực hiện. Từng bước đi, từng cách làm và những kết quả ban đầu đều thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2014. Việc thành phố nói chung và xã Mai Pha nói riêng hoàn thành được kế hoạch là sự kỳ vọng của cả tỉnh, bởi lẽ đây sẽ là điểm nhấn quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của Lạng Sơn.

NHƯ PHONG