Thứ bảy,  25/01/2020

Nhật Bản vẫn là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam

Các nhà đầu tư Nhật Bản đang có 2.237 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 35,38 tỷ USD.

Theo cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến tháng 3/2014, các nhà đầu tư Nhật Bản có 2.237 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 35,38 tỷ USD, là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Quy mô vốn bình quân 1 dự án của Nhật Bản là 15,8 triệu USD/dự án, cao hơn so với mức bình quân chung 1 dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (là 14,58 triệu USD/dự án).

Hiện nay, Nhật Bản đã đầu tư vào 18/21 ngành kinh tế theo hệ thống phân ngành của Việt Nam, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ nhất với 1.213 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 29,82 tỷ USD (chiếm 54,2% tổng số dự án và chiếm 84,3% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 30 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,4 tỷ USD (chiếm 4% tổng vốn đầu tư). Lĩnh vực xây dựng có 54 dự án số vốn đầu tư đăng ký là 1,05 tỷ USD (chiếm 3% tổng vốn đầu tư).

Các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam theo 4 hình thức, trong đó hình thức 100% vốn nước ngoài thu hút được nhiều dự án nhất với 1.838 dự án, vốn đăng ký đạt 19,4 tỷ USD (chiếm 82,2% tổng số dự án và 54,8% tổng vốn đầu tư); hình thức liên doanh có 362 dự án, số vốn đăng ký là 14,8 tỷ USD (chiếm 16,2% tổng số dự án và 41,8% tổng vốn đầu tư). Còn lại là hai hình thức công ty cổ phần; hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Nhật Bản đã đầu tư vào 48/63 tỉnh thành của Việt Nam, chưa kể đến lĩnh vực dầu khí ngoài khơi. Trong đó đứng đầu là Thanh Hóa với chỉ 8 dự án nhưng số vốn đầu tư đăng ký 9,67 tỷ USD (chiếm 0,4% tổng số dự án và 27,3% tổng vốn đầu tư).

Đứng thứ 2 là Bình Dương với 224 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4,18 tỷ USD (chiếm 10% tổng số dự án và chiếm 11,8% vốn đăng ký). Thủ đô Hà Nội đứng thứ 3 có 538 dự án với số vốn đầu tư đăng ký 3,86 tỷ USD (chiếm 24,1% tổng số dự án và 10,9% tổng vốn đầu tư).

Cũng theo cục Đầu tư nước ngoài, tính đến tháng 3/2014, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ có 9 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 68,8 triệu USD, xếp thứ 44 trong tổng số 99 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào 4 trên tổng số 21 ngành theo hệ thống phân ngành của Việt Nam, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ nhất với 4 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 64,5 triệu USD (chiếm tới 44% số dự án và 94% tổng vốn đầu tư).

Tiếp theo là lĩnh vực giáo dục và đào tạo chỉ có 3 dự án nhưng tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3,45 triệu USD (chiếm 33% số dự án và 5% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các ngành lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp và dịch vụ lưu trú và ăn uống. Hiện nay, Việt Nam chưa có dự án đầu tư nào sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo VOV