Thứ ba,  11/08/2020

Quý I-2014, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều tăng

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong bốn tháng đầu năm 2014, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều tăng cả về giá và số lượng.
 

Cụ thể, xuất khẩu một số mặt hàng trong quý I-2014 đạt mức kim ngạch tăng cao là điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,4 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,6 tỷ USD, tăng 24,8%; giày dép đạt 2,2 tỷ USD tăng 25,9%; thủy sản đạt 1,6 tỷ USD, tăng 35,3%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,4 tỷ USD, tăng 23,3%; hạt tiêu đạt 331 triệu USD, tăng 31,7%; hạt điều đạt 318 triệu USD, tăng 21,5%…

Tuy nhiên, trong quý I-2014 cũng ghi nhận một số mặt hàng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ này năm trước như nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện là 2,2 tỷ USD, giảm 5,5%; dầu thô 1,7 tỷ USD, giảm 8,3%; gạo 626 triệu USD, giảm 8,9%; sắn và sản phẩm sắn 367 triệu USD, giảm 14,8%; cao-su 306 triệu USD, giảm 39,2% và than đá 217 triệu USD, giảm 25,4%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước đạt 15 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 45% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, giảm so với tỷ trọng 46,2% của cùng kỳ năm 2013. Trong khi nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 19% và chiếm 37,5%, tăng so với tỷ trọng 36% của cùng kỳ năm trước.

Nhóm hàng nông, lâm sản ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 5% và chiếm 12,6%, giảm so với tỷ trọng 13,7%. Hàng thủy sản ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 35,3% và chiếm 4,9%, tăng so với tỷ trọng 4,1% cùng kỳ năm 2013.

Bốn tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch ước đạt 5,9 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ 2013. Tiếp đến là thị trường EU đạt 5,9 tỷ USD, tăng 7,5%. Đứng thứ ba là ASEAN đạt 4,7 tỷ USD, tăng 6,4%, sau đến Trung Quốc 3,8 tỷ USD, tăng 30,2%; Nhật Bản 3,6 tỷ USD, tăng 17,8%. Riêng thị trường Hàn Quốc giảm 8,9% khi chỉ đạt 1,5 tỷ USD.

Theo Nhandan.vn