Thứ hai,  25/05/2020
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp:

Nhà nông phải làm giàu từ sản xuất nông lâm

LSO-Ngày 19/5/2014, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp bàn về dự thảo “Chương trình hành động thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 10/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, với các mục tiêu tổng quát là nâng cao hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường. Nhằm thực hiện có hiệu quả đề án, UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì cùng với các ngành tham mưu, xây dựng Chương trình hành động cho UBND tỉnh. Tại cuộc họp, dự thảo Chương trình hành động đã cơ bản xác định được những nhiệm vụ để cụ thể hóa đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với điều kiện của tỉnh. Đồng thời phân công nhiệm vụ và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, có quy định thời gian cụ thể hoàn thành từng phần việc, dự án, đề án thành phần.

Qua phân tích, các đại biểu dự họp đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo. Trong đó nhấn mạnh dự thảo Chương trình hành động còn quá dàn trải, chưa tập trung cũng như đánh giá khái quát hiện trạng của sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn hiện nay. Đại diện các ngành cho rằng Chương trình hành động phải bám sát thực tiễn, tập trung vào các loại cây thế mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đồng thời cần chú ý tới quy hoạch, áp dụng khoa học và công nghệ, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước…

Đồng chí Lý Vinh Quang kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững là chương trình rất lớn. Mục tiêu cuối cùng là phải làm sao cho người nông dân có thể làm giàu từ sản xuất nông nghiệp trên chính mảnh ruộng của mình. Trên cơ sở ý kiến của các ngành, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh Chương trình hành động của tỉnh. Trong đó phải đánh giá khái quá thực trạng của sản xuất nông nghiệp hiện nay từ đó đưa ra các nội dung tái cơ cấu có trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện.

NHƯ PHONG