Thứ năm,  21/01/2021

Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 16/5/2014 về việc phát triển các ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2011-2015.

Mục tiêu của Kế koạch nhằm đẩy mạnh tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, trình độ cao, hướng tới đạt mức tăng trưởng GDP bình quân của Thành phố trong giai đoạn 2011 – 2015 từ 12-13%/năm, trong đó dịch vụ đạt 12,2 – 13,5%/năm. 

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch, công tác quản lý và thẩm định cũng sẽ được bố trí lại để thu hút khách thăm quan trong và ngoài nước. Đẩy mạnh các hoạt đống xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế, tổ chức, tham gia các chương trình hội chợ, liên hoan du lịch…

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nhất là các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Hà Nội như dệt may, da giầy, thủ công mỹ nghệ…Khai thác các thị trường mới và tập trung vào các thị trường mục tiêu như Bắc Âu, Nam Phi, Hoa Kỳ, Nhật, Brazil, Úc, Trung Đông đối với hoạt động giao thương. Triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2014 nhằm tạo thị trường mua bán hàng hóa sôi nổi trên internet, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện các Chương trình, Quy hoạch nhằm phát triển hoạt động bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố theo hướng hiện đại hóa, công nghệ hóa. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển kinh tế – xã hội gắn với kinh tế tri thức. Triển khai và đưa vào hoạt động các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ. Xã hội hóa, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm tận dụng nghiên cứu, ứng dụng, công nghệ mới trên thế giới.

Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, năng lực, trình độ, y đức của đội ngũ cán bộ y tế. Triển khai dự án phát triển y tế theo Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Đổi mới quy trình, thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, đảm bảo tính minh bạch trong hệ thống ngân hàng. Nâng cao năng lực quản lý, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước và bộ máy kiểm tra, kiểm soát nội bộ của các Tổ chức tín dụng. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các dịch vụ tài chính.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cần nghiên cứu để hoàn thiện các quy định, cơ chế nhằm phát triển vững chắc hệ thống trường chất lượng cao. Phố biến, tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức để tăng cường sự đồng thuận trong xã hội về mô hình trường công lập chất lượng cao. Tổ chức bồi dưỡng tập huấn về các mô hình chất lương cao, đảm bảm chuyên môn cho 50% số giáo viên các trường đăng ký xây dựng trường chất lượng cao của các cấp học.

Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông bao gồm các công trình giao thông đô thị, trục giao thông nằm nâng cao chất lượng, cải tạo hạ tầng giao thông trên địa bàn. Nâng cao công tác quản lý điều hành giao thông, chất lượng duy tu, sửa chữa các công trình trọng điểm. Phát triển mạng lưới giao thông qua việc đầu tư bến bãi, xúc tiến đầu tư, kêu gọi nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng vận tải công cộng.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND. Đồng thời đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm triển khai thực hiện tốt chương trình.

Theo Dangcongsan.vn