Thứ sáu,  22/01/2021

Đẩy mạnh cải cách Doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa ký Quyết định số 727/QĐ-TTg ngày 19/5/2014 phê duyệt danh mục Dự án 2 - Chương trình "Cải cách Doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty", vay vốn Ngân hàng Châu Á (ADB).

Theo đó, mục tiêu chính của Dự án nhằm hỗ trợ cải cách và đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm nang cao lợi nhuận và cải thiện tính minh bạch của 3 doanh nghiệp tham gia Dự án nói trên thông qua việc tái cấu trúc các khoản nợ; sáp nhập, hợp nhất các doanh nghiệp hoặc thoái vốn các lĩnh vực không phải ngành nghề kinh doanh chính và nâng cao quản trị doanh nghiệp. Qua kinh nghiệm tái cơ cấu có thể nhân rộng cho các doanh nghiệp nhà nước khác ở Việt Nam.

Quyết định cũng nêu rõ: Cơ quan chủ quản các Tiểu Dự án thành phần gồm: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Công thương; các doanh nghiệp nhà nước dự kiến tham gia Dự án: Tổng Công ty Sông Đà, Công ty Xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) và Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Bộ Công thương).

 

Cải cách, đổi mới quản trị doanh nghiệp là việc làm cấp thiết đối với doanh nghiệp,
 đặc biệt đối với doanh nghiệp nhà nước hiện nay
. (Ảnh: HH)
 

Tổng mức đầu tư của Dự án là 335 triệu USD, trong đó vốn vay ADB: 320 triệu USD, vốn đối ứng của Việt Nam: 15 triệu USD do 3 doanh nghiệp tham gia Dự án bố trí. Thời gian thực hiện Dự án trong 3 năm kể từ ngày khoản vay có hiệu lực.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công thương tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kẻ từ ngày ký.

Theo Dangcongsan.vn