Thứ bảy,  19/09/2020

Bồi dưỡng kiến thức về đăng ký giao dịch đảm bảo

LSO-Ngày 22/5/2014, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về đăng ký giao dịch đảm bảo cho 140 đại biểu gồm: lãnh đạo và chuyên viên Sở Tài nguyên Môi trường, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo và cán bộ các Ngân hàng thương mại đặt chi nhánh tại tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh; Công chứng viên các tổ chức hành nghề công chứng; Đấu giá viên của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh…
Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia Giao dịch đảm bảo truyền đạt kiến thức về đăng ký giao dịch đảm bảo

Tại hội nghị, sau khi quán triệt, triển khai quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 21/9/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia Giao dịch đảm bảo, Bộ Tư pháp triển khai một số nội dung liên quan đến công tác đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký giao dịch đảm bảo thuộc thẩm quyền của cơ quan địa phương quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/2/2014 của Bộ Tư pháp; hướng dân trình tự, thủ tục việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo và Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của liên Bộ Tư Pháp – Tài nguyên Môi trường; những kỹ năng cần lưu ý khi thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, động sản, khi ký kết hợp đồng đảm bảo; các quy định của pháp luật về xử lý tài sản đảm bảo; lưu ý những thỏa thuận về xử lý tài sản đảm bảo trong hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của ngân hàng trong trường hợp có tranh chấp…

Tiếp đó, hội nghị đã thảo luận, giải đáp các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn đăng ký giao dịch đảm bảo, ký kết thực hiện hợp đồng đảm bảo nhằm triển khai thực hiện ngày càng tốt hơn công tác đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn.

ĐỨC ANH