Thứ tư,  08/04/2020

Tập trung các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 21/5/2014, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 208/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát động phong trào thi đua “Toàn ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới”.

 

 

 Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Văn bản nêu rõ, việc tập trung đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thời gian qua đã thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đồng bộ; một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm, triển khai chậm, thậm chí còn lúng túng. Kết quả thể hiện trên thực tiễn chưa nhiều, tác động đến tăng trưởng ngành còn hạn chế, thu nhập của nông dân còn thấp, thị trường tiêu thụ sản phẩm còn bấp bênh.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, tái cơ cấu là vấn đề khó không chỉ đối với ngành nông nghiệp và kết quả đạt được mới chỉ ở bước đầu, vì tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, cơ cấu của ngành, đóng góp của nông nghiệp trong nền kinh tế vẫn chưa tương xứng, đòi hỏi tiếp tục phải có tư duy mới, sáng tạo và thường xuyên tiếp cận thị trường.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt đến cấp bộ đảng, chính quyền các cấp, toàn ngành, doanh nghiệp, người dân về mục tiêu, quan điểm, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành nhằm tạo sự chuyển biến, quyết tâm cao để đưa nông nghiệp lên sản xuất quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ với doanh nghiệp, với thị trường…

Theo Phó Thủ tướng, năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam còn nhiều tiềm năng, doanh nghiệp nông nghiệp hoàn toàn có thể phát triển và làm giàu từ nông nghiệp, vấn đề đặt ra là phải có giải pháp tái cơ cấu và mô hình liên kết đúng, năng động và sáng tạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần có chương trình nghiên cứu, đẩy mạnh công tác thông tin thị trường để định hướng sản xuất đến tất cả các ngành, từng phân ngành, kiểm soát dung lượng thị trường, quy mô tái cơ cấu, quản lý, điều tiết sản xuất, kinh doanh; đồng thời có giải pháp đưa thông tin đồng bộ đến người sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, coi đây là một trong những nội dung có tính quyết định của việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phải đưa ra các giải pháp mới, có xây dựng mô hình mẫu với từng ngành và có cơ chế chính sách để mở rộng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện tái cơ cấu; nắm bắt yêu cầu của cơ sở, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất xây dựng các cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo mục tiêu đã đề ra.

Theo Dangcongsan.vn