Thứ năm,  02/04/2020

Giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh.

Theo đó, đối với việc giới thiệu, cung ứng lao động thay thế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tổ chức giới thiệu việc làm, cung ứng lao động miễn phí cho các doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động đến hết năm 2014; tăng tần suất hoặc tổ chức sản xuất giao dịch việc làm dành riêng để đáp ứng nhu cầu lao động thiếu hụt, đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Về việc cấp phép cho lao động nước ngoài, đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại và có nhu cầu bổ sung lao động nước ngoài, được phép áp dụng ngay quy định chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam chỉ cần có trình độ đại học, cử nhân trở lên hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự kiến làm việc; đối với việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam từ 6 tháng trở lên thì chỉ cần Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài đã cư trú ở Việt Nam từ 6 tháng trở lên phải bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động và các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai các nội dung trên; báo cáo kết quả triển khai về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) trước ngày 15/6; hàng tháng báo cáo nhanh về việc cung ứng lao động, giải quyết các chế độ đối với người lao động, cấp giấy phép lao động đến hết 30/6/2014.

Bộ cũng yêu cầu các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát, nắm chắc nhu cầu lao động bị thiếu hụt do biến động kể từ ngày 13/5 của từng doanh nghiệp để tổ chức giới thiệu, cung ứng lao động; chỉ đạo các cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo, trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tăng cường liên kết với các địa phương, các doanh nghiệp, các Tập đoàn, các Tổng Công ty để đào tạo, cung ứng và hỗ trợ giải quyết kịp thời thiếu hụt lao động theo nhu cầu của các doanh nghiệp, nhà thầu.

Các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng cần phối hợp với các sở, ngành làm việc với từng doanh nghiệp, nhà thầu để có chính sách cụ thể (hỗ trợ về nơi ở, đi lại, đào tạo…) nhằm khuyến khích, thu hút người lao động nói chung và lao động có kỹ thuật nói riêng vào các vị trí thiếu hụt.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với công an tỉnh, thành phố và các sở ban, ngành liên quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật.

Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ dữ liệu thu bảo hiểm xã hội phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan liên quan khẩn trương cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội bị thất lạc, không còn hoặc không còn đủ cho người lao động và thực hiện việc chốt sổ Bảo hiểm xã hội để làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…

Theo CPV