Thứ ba,  02/03/2021

Đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan, đặc biệt là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án cụ thể đảm bảo đáp ứng tiến độ xây dựng công trình, dự án trọng điểm; đồng thời, không để xảy ra tình trạng cố tình, không chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đó là một trong những ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải tại phiên họp Ban Chỉ đạo, vừa được truyền đạt tại Thông báo số 209/TB-VPCP, ngày 23/5/2014 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong triển khai các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

 

Cần phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đáp ứng tiến độ xây
dựng các công trình, dự án trọng điểm
. (Ảnh minh họa. Nguồn: baophapluat.vn)

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát nhằm triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, nâng cao hiệu quả dự án; tiếp tục kêu gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách tham gia đầu tư các dự án công trình giao thông, xã hội hóa đầu tư các công trình giao thông; rà soát toàn bộ tiến độ thực hiện các công trình, dự án để có phương án chủ động khi các nhà thầu chậm tiến độ…

Bộ Xây dựng được giao tiếp tục rà soát, cải cách các thủ tục đầu tư xây dựng nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả công trình; sớm thống nhất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án ngành giao thông vận tải (về định mức chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, các quy định khuyến khích áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tiết kiệm kinh phí…)…

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính kịp thời giải quyết những vướng mắc về giải ngân dự án; về công tác tạm ứng hợp đồng theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là đối với các dự án ODA; đảm bảo thủ tục kiểm soát vốn đúng quy định và chặt chẽ. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình thực hiện “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” để đồng bộ trong công tác quản lý quy hoạch, phát huy hiệu quả tuyến đường Hồ Chí Minh…

UBND các tỉnh, thành phố có liên quan thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại các văn bản số 115/TB-VPCP ngày 21/3/2014 và số 168/TB-CPVP ngày 5/5/2014 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 14 cũ).

Theo Dangcongsan.vn