Thứ năm,  25/02/2021

5 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 12,12 tỷ USD

Theo Bộ NN-PTNT, 5 tháng qua, mức kim ngạch này tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 5 tháng đầu năm 2014 đạt 12,12 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,94 tỷ USD, tăng 5,1%; thuỷ sản chính ước đạt 2,83 tỷ USD, tăng 25%; lâm sản chính ước đạt 2,46 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Về kết quả xuất khẩu cụ thể một số mặt hàng 5 tháng qua, Bộ NN-PTNT cho biết, khối lượng gạo ước đạt 2,65 triệu tấn và giá trị ước đạt 1,19 tỷ USD. Gạo xuất khẩu giảm cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với cà phê, khối lượng ước đạt 966 nghìn tấn và giá trị 1,96 tỷ USD, tăng cả về khối lượng và giá trị so cùng kỳ năm 2013.

Cao su xuất khẩu đạt khối lượng ước tính 239 nghìn tấn với giá trị đạt 473 triệu USD, giảm cả khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, hạt điều đạt khối lượng 98 nghìn tấn với 618 triệu USD, tăng cả khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Với mặt hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu đạt 2,83 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2013. Còn gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu 5 tháng qua đạt 2,34 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2013….

Theo VOV.vn