Thứ ba,  27/10/2020

Bộ Tài chính yêu cầu giữ nguyên giá xăng dầu

-Bộ cũng yêu cầu tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Sau khi thống nhất với Bộ Công thương, Bộ Tài chính vừa có công văn số 7005/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về điều hành xăng dầu.

Công văn nêu rõ mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 28/04/2014 đến 27/5/2014 thì giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu đều đang thấp hơn giá cơ sở từ 52 – 225 đồng/lít, kg.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở theo tính toán như trên, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành.

Bộ cũng yêu cầu tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng: Tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít như hiện hành;

Dầu điêzen: Giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 90 đồng/lít (từ 180 đồng/lít xuống còn 90 đồng/lít);

Dầu hỏa: Giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít (từ 160 đồng/lít xuống còn 60 đồng/lít);

Dầu madút: Sử dụng Quỹ Bình ổn giá 160 đồng/kg (từ 0 đồng/kg lên 160 đồng/kg);

Theo VOV.vn