Chủ nhật,  28/02/2021

Ban hành quy định lãi suất 7%/năm các khoản vay nông nghiệp ngắn hạn

 Quy định tại Quyết định của NHNN về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp.

Ngày 28/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-NHNN quy định về việc cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Quyết định quy định đối tượng vay vốn là các doanh nghiệp ký kết hợp đồng liên kết trong sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; các doanh nghiệp được Bộ NN&PTNT cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các hộ nông dân, hợp tác xã đại diện cho nông dân thực hiện ký kết hợp đồng liên kết theo chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các doanh nghiệp được NHNN, Bộ NN&PTNT phê duyệt gắn với các dự án liên kết cụ thể.

Các ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện cho vay thí điểm đối với khách hàng có mục đích liên kết theo chuỗi từ khâu sản xuất – chế biến – tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; các dự án ứng dụng khoa học công nghệ cao.

Việc cho vay đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng quy định tại Quyết định này, các quy định về đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng của TCTD và các văn bản pháp luật có liên quan.

Các mức lãi suất cho vay tối đa đối với các dự án vay thuộc chương trình thí điểm được áp dụng như sau: Cho vay ngắn hạn là 7%/năm; Trung hạn 10%/năm; Dài hạn là 10,5%/năm.

Bên cạnh đó, NHTM xem xét áp dụng lãi suất vay ngắn hạn đối với khách hàng đối với những mô hình liên kết theo chuỗi giá trị khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ có thời gian vay trên 12 tháng (nhưng không quá 18 tháng), mỗi khâu (sản xuất, chế biến, tiêu thụ) đều dưới 12 tháng và khách hàng cam kết trả một phần nợ sau mỗi khâu của chuỗi.

Về hình thức cho vay, NHTM cho vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn cho các chi phí về sản xuất nông nghiệp gồm giống, phân bón, vật tư nông nghiệp … và cho vay trung, dài hạn để đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị phục vụ cho các mô hình sản xuất như đã quy định trong Quyết định này.

Quyết định số 1050/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 28/5. Thời gian thực hiện thí điểm cho vay là 2 năm kế từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Theo VOV.vn