Thứ ba,  11/08/2020

Cục Hải quan Lạng Sơn: Sơ kết giai đoạn I triển khai hệ thống VNACCS/VCIS

LSO- Tối ngày 28/5, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức sơ kết giai đoạn I triển khai hệ thống VNACCS/VCIS.  

Theo báo cáo của Cục Hải quan Lạng Sơn, trong giai đoạn I triển khai, cộng đồng doanh nghiệp và lực lượng hải quan đã tiếp cận và vận hành được hệ thống theo yêu cầu đặt ra. Tính từ ngày 14/4 đến nay, hệ thống đã xử lý hơn 6.400 tờ khai, tổng kim ngạch đạt trên 288 triệu USD, 858 doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS.

Lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn khẳng định: sau khi vận hành chính thức hệ thống VNACCS/VCIS tại các chi cục Hữu Nghị, Cốc Nam, Tân Thanh, Chi Ma và Ga Đồng Đăng…, đến nay, trong quá trình triển khai, các đơn vị hải quan đã kịp thời chuyển tải, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để xảy ra tình trạng ánh tắc hàng hóa. Tuy vậy, do mới vận hành hệ thống nên trong quá trình triển khai vẫn tồn tại một số hạn chế như: một số cán bộ, công chức hải quan chưa nắm vững thông tư, quy trình về hệ thống; vẫn còn doanh nghiệp khai báo sai các chỉ tiêu; quy trình thực hiện chưa thống nhất giữa các đơn vị ở cửa khẩu….

Để việc vận hành hệ thống VNACCS/VCIS thời gian tiếp theo đạt hiệu quả cao, Cục Hải quan Lạng Sơn sẽ tiếp tục tập huấn cho các doanh nghiệp, đồng thời thường xuyên đăng tải, phổ biến thông tin xử lý vướng mắc của các đơn vị trên mạng nội bộ của Cục; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp các trường hợp vướng mắc cụ thể…

Tin+ảnh: Trí Dũng