Thứ ba,  04/08/2020

gười dân được vay trong 10 năm và ân hạn 1 năm, có thể thế chấp bằng chính thân tàu.

Người dân được vay trong 10 năm và ân hạn 1 năm, có thể thế chấp bằng chính thân tàu.

Về Quyết định chính sách hỗ trợ cho đánh bắt xa bờ của ngành thủy sản Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết tại họp báo chiều 29/5: Chính phủ đưa ra dự thảo nghị định và được các thành viên Chính phủ thống nhất quan điểm, tiếp tục góp những ý kiến cụ thể hơn để sớm ra đời chính sách này.

Tinh thần chung thống nhất tại hội nghị Chính phủ lần này, đó là tính toán cho vay ưu đãi để phát triển tàu cá đánh bắt xa bờ, mà là tàu sắt, đảm bảo đi xa được, đánh bắt an toàn, có hiệu quả.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, người dân hiện nay đang ngại vì thiếu vốn. Thời gian qua có vốn nhưng cơ chế cho người dân vay không đảm bảo ngư dân tiếp cận được, họ ngại không dám vay. Nay chính sách rất cụ thể, ngư dân có thể vay với lãi suất 3%/năm và cho vay 10 năm, ân hạn 1 năm nữa, cộng lại là 11 năm.

Và người đi vay thế chấp có thể thế chấp thân tàu, và thân tàu được bảo hiểm. Khi có rủi ro xảy ra thì Nhà nước có một chính sách đặc biệt, nếu rủi ro đó là khách quan thì sẽ xử lí theo hướng để người dân không bị thiệt, để họ yên tâm tiếp tục ra khơi đánh bắt và đồng thời bảo vệ biển đảo của Việt Nam./.

Theo VOV