Thứ bảy,  24/10/2020

BCI của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tăng lên 66 điểm

Ngày 17/6, Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố kết quả khảo sát về chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 15. Kết quả cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng.

Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ số BCI quý này đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên 66 điểm quý này. Mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các doanh nghiệp châu Âu vào thị trường Việt Nam. Đồng thời, kết quả cho thấy xu hướng khả quan của chỉ số BCI liên quan đến các đàm phán thương mại đang diễn ra như Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu-Việt Nam và sự hình thành Cộng đồng kinh tế Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015.

Với xu hướng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á vào năm 2015, cuộc khảo sát đã yêu cầu các doanh nghiệp đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam so với các nước khác trong khối ASEAN qua nhiều tiêu chí khác nhau. Kết quả cho thấy, chi phí nhân công thấp được nhận định là một trong những lý do chính để khuyến khích các doanh nghiệp thành viên EuroCham đầu tư vào Việt Nam.

Mặt khác, khảo sát cũng chỉ ra phần lớn các doanh nghịệp phản hồi đánh giá Việt Nam kém cạnh tranh về mặt cơ sở hạ tầng (75%) và hệ thống pháp luật/hành chính (80%). Về các yếu tố phát triển thị trường củng cố sự gia tăng của chỉ số BCI, khảo sát cho thấy việc tăng kế hoạch đầu tư, đánh giá tích cực vào tình hình kinh doanh và triển vọng kinh doanh góp phần quan trọng không kém. Tuy nhiên, lưu ý là hầu hết các phản hồi này được thực hiện trước khi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại một số địa phương, việc này có thể ảnh hưởng đến kết quả tổng quan của khảo sát.

So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng doanh nghiệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh duy trì mức ổn định 44%, so với 45% quý trước và 43% cùng thời điểm năm trước. Thêm vào đó, lượng phản hồi không khả quan đã giảm đáng kể từ 29% còn 21%.

Tuy nhiên, nhóm khảo sát cũng nhấn mạnh để duy trì xu hướng tích cực này, Chính phủ cần lưu ý và giải đáp các vướng mắc mà các doanh nghiệp châu Âu đang đối mặt. Cụ thể là, khảo sát yêu cầu các doanh nghiệp thành viên đánh giá ảnh hưởng của Nghị định 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH về việc sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến hoạt động kinh doanh của họ, 69% doanh nghiệp phản hồi cho rằng Nghị định trên có ảnh hưởng đáng kể. Điều này được thể hiện rõ hơn qua kết quả chỉ 16% phản hồi cho rằng việc thiếu hụt lao động tay nghề cao không ảnh hưởng trong khi 50% cho biết vấn đề này sẽ tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ. Triển vọng kinh doanh cũng duy trì mức khả quan, với số lượng phản hồi tích cực đạt trên mức trung bình với chỉ số 57%, so với quý trước 49% và năm trước là 44%.

Ngoài ra, ở quý này cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đặt kì vọng cao vào tính khả thi của Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu—Việt Nam. Các doanh nghiệp có liên quan cho biết họ tin tưởng hệ thống Hải quan điện tử VNACCS/VCIS sẽ đem đến tác động hiệu quả (75%).

Theo Dangcongsan.vn