Thứ sáu,  18/09/2020

Xuất nhập khẩu đạt 116,04 tỷ USD 5 tháng đầu năm

Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 58,78 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 57,26 tỷ USD.

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 5 (từ 16 – 31/5) đạt  gần 14,09  tỷ USD, tăng 25,8 so với nửa đầu tháng 5/2014.

Với kết quả này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đạt hơn 116,04 tỷ USD. Trong nửa cuối tháng 5, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 442 triệu USD, tuy nhiên cán cân thương mại của tháng 5 thâm hụt 369 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước 5 tháng thặng dư gần 1,52 tỷ USD.

Sản phẩm dệt may có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh.

Cụ thể, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 đạt gần 7,27 tỷ USD, tăng 42,4%  so với kỳ 1 tháng 5. Trong đó, các nhóm hàng có kim ngạch tăng mạnh bao gồm dầu thô, hàng dệt may, giầy dép máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Bên cạnh đó một số ít các nhóm hàng có kim ngạch giảm nhẹ quặng và khoáng sản cà phê…

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 đạt hơn 6,82 tỷ USD, tăng 11,9% so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 5/2014. Kim ngạch nhập khẩu kỳ này tăng nhẹ chủ yếu do tăng nhập khẩu sắt thép; xăng dầu; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; phân bón… Đậu tương; kim loại thường khác; điện thoại và linh kiện đều có kim ngạch nhập khẩu giảm.

Như vậy, tính đến cuối tháng 5, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam gần 58,78 tỷ USD, tăng 15,9%. Tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 57,26 tỷ USD, tăng 10,3%  so với cùng kỳ năm 2013. 

Cũng trong nửa cuối tháng 5, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch hơn 7,7 tỷ USD, tăng 15,2% so với nửa đầu tháng 5. Mức thặng dư trong kỳ này đạt 660 triệu USD, đạt gần 3,96 tỷ USD tính từ đầu năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 68,65 tỷ USD, chiếm 59,2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 4,18 tỷ USD, tăng 28,7% so với kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng lên  gần 36,31 tỷ USD, tăng 18,3%  so với cùng kỳ năm trước và chiếm 62,3% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 3,52 tỷ USD, tăng 2,5%   so với kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu đến hết tháng 5 đạt gần 32,35 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 56,7% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Theo VOV