Thứ tư,  23/09/2020

Bình Dương thu ngân sách tăng 6%

 Thu ngân sách 6 tháng đầu năm của tỉnh Bình Dương ước đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 47,6% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; trong đó thu nội địa 10.900 tỷ đồng, đạt 48% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Tài chính Bình Dương, dù kế hoạch thu ngân sách năm 2014 được giao tăng 9% so với số thu năm 2013 nhưng tỉnh vẫn đạt mức thu khá do tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn ổn định và phát triển nên số thu từ các doanh nghiệp đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, số thu từ kinh tế nhà nước tăng 15%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18%; thu từ kinh tế dân doanh tăng 12%; thu xổ số kiến thiết tăng 19%; thu phí xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường tăng 6%… Một số yếu tố phát sinh tăng thu nội địa như thuế thu nhập doanh nghiệp gia hạn quý III/2013 nộp trong quý I/2014 là 74 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp nộp sau quyết toán 1.269 tỷ đồng; nộp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty xổ số kiến thiết 126 tỷ đồng… Việc thực hiện miễn giảm, gia hạn một số khoản thu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ không nhiều bằng số thực hiện 6 tháng đầu năm 2013.

Tuy nhiên, tình hình thu thuế 6 tháng cuối năm của tỉnh sẽ gặp khó khăn gây ảnh hưởng nguồn thu như tình hình nợ đọng thuế tăng cao; một số thu giảm so với cùng kỳ như thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ, tiền sử dụng đất; giảm phí trước bạ đối với xe ô tô đăng ký lần hai trở đi và thị trường bất động sản chưa có chuyển biến tốt, thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về miễn, giảm, gia hạn thuế các loại…

Để đảm bảo phấn đấu thực hiện thu ngân sách vượt kế hoạch cả năm, trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện các giải pháp tích cực như tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi cho họat động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, tích cực khai thác nguồn thu, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn có khả năng tăng thu để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miển, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng với cơ quan thu để kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại; nâng cao hiệu quả việc phân cấp mạnh nguồn thu của cấp tỉnh cho cấp huyện, thị, thành phố.

Theo Dangcongsan.vn