Thứ tư,  30/09/2020

Phấn đấu đến hết năm đạt 90% số doanh nghiệp khai thuế điện tử

Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), hiện nay, cả nước có khoảng 366 nghìn doanh nghiệp (DN) khai thuế qua mạng in-tơ-nét, chiếm 76% tổng số DN đang hoạt động.

Ngành thuế phấn đấu đến hết năm nay, sẽ có 90% số DN đang hoạt động khai thuế điện tử; đầu tư nâng cấp đường truyền, hạ tầng tiếp nhận tờ khai của DN, tránh hiện tượng nghẽn mạng, rủi ro cho DN. Ngoài ra, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn hồ sơ khai thuế từ năm ngày xuống ba ngày, thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế cũng được rút ngắn đáng kể,… DN có mức doanh thu đến 20 tỷ đồng mỗi năm chỉ phải nộp thuế bốn lần thay vì 12 lần như trước đây. Nhờ các chính sách liên quan lĩnh vực thuế được sửa đổi, bổ sung đã tạo điều kiện cho các DN rút ngắn thời gian kê khai thuế, quyết toán hồ sơ hoàn thuế,… xuống gần một nửa so trước đây.

Theo Nhandan.vn