Thứ năm,  24/09/2020

Hà Nội ứng 700 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm

Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ dự trữ tài chính thành phố.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm dự kiến hoàn thành trong năm 2014-2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định ứng trước 700 tỷ đồng phục vụ công tác này. Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ dự trữ tài chính thành phố để tạo nguồn vốn giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2014-2015.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt; xây dựng chi tiết thực hiện các hạng mục bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Chủ đầu tư phải bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện dự án, đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo VOV.vn