Thứ bảy,  19/09/2020

Chỉ đạo của Chính phủ về kinh tế – xã hội

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 4586/VPCP-V.I ngày 20/6/2014 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) về việc tăng cường công tác chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu đồ chơi trẻ em Lego.

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các Bộ Tài chính, Công thương, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng (Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát biển, Thanh tra) tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng nhập lậu, buôn lậu hàng giả, hàng nhái, trong đó có sản phẩm đồ chơi Lego, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thương hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam.  

Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm đấu tranh có hiệu quả với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.  

Phó Thủ tướng giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 phối hợp với VATAP theo dõi, đôn đốc thực hiện, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 trong tháng 8/2014.  

* Ngày 20/6/2014, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4606/VPCP-KTN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống quốc lộ trọng yếu trên cả nước – Giai đoạn 1 áp dụng với quốc lộ 1”.  

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về chủ trương t riển khai thực hiện Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống quốc lộ trọng yếu trên cả nước – giai đoạn 1 áp dụng đối với quốc lộ 1.  

Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ để hoàn chỉnh dự án, trong đó lưu ý nâng cao khả năng sử dụng dùng chung hạ tầng thông tin và chia sẻ, phối hợp thông tin với các ngành liên quan; tổ chức thẩm định, phê duyệt Dự án theo thẩm quyền, đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với tiến độ hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1. 

Về nguồn vốn thực hiện, ưu tiên phương án đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Trường hợp phải sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải rà soát tình hình sử dụng vốn của các dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Dangcongsan.vn