Thứ ba,  29/09/2020

Quảng Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội những tháng cuối năm

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2014, UBND tỉnh Quảng Nam đang tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong những tháng còn lại của năm.

Theo đó, từ nay đến cuối năm, các ngành, địa phương trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động bám sát tình hình thực tế, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 01 của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2014. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng tích cực huy động các nguồn lực toàn xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo đạt mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2014 đã đề ra; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tập trung giải ngân đúng kế hoạch các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn sự nghiệp….

Từ đầu năm đến nay, kinh tế Quảng Nam phát triển ổn định, giá cả được kiểm soát, chỉ số tiêu dùng ở mức ổn định. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 3.720 tỷ đồng, tăng hơn 26%; tỷ lệ huy động vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 25% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) với khoảng 6.670 tỷ đồng, tăng hơn 3,6%; tổng sản phẩm trên địa bàn tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cơ cấu các ngành kinh tế cũng tiếp tục chuyển dịch tích cực. Công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm gần 84%; nông lâm thủy sản chiếm hơn 16%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp hơn 23.000 tỷ đồng; giá trị các ngành dịch vụ tăng khá, xuất khẩu tăng cao với tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 297 triệu USD, nhập khẩu hơn 433 triệu USD và giá trị sản xuất ngành nông lâm ngư nghiệp hơn 5.840 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2013.

Cùng với đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động nhiều nguồn lực, với mục tiêu phấn đấu 60/206 xã hoàn thành vào năm 2015. Đến nay, nguồn vốn ngân sách nhà nước từ chương trình nông thôn mới huy động hơn 525 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2014 hơn 191 tỷ đồng; nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án hơn 2.400 tỷ đồng; hơn 30% nguồn vốn tín dụng hàng năm cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn; đồng thời huy động đóng góp từ các doanh nghiệp và nhân dân. Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, có 43 xã đạt từ 10 đến 18 tiêu chí, 11 xã đạt từ 15 đến 19 tiêu chí trong tổng số 206 xã của toàn tỉnh.

Theo Dangcongsan.vn