Thứ bảy,  26/09/2020
Cục Thuế Lạng Sơn

150 doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế mới

LSO-Ngày 24/6/2014, Cục Thuế Lạng Sơn tổ chức triển khai phổ biến chính sách thuế mới, đối thoại về thuế cho 150 doanh nghiệp trung ương và địa phương thuộc Cục Thuế tỉnh quản lý.
Các doanh nghiệp tiêu biểu được tặng giấy khen của Tổng cục Thuế    

Tại buổi cập nhật chính sách thuế mới và đối thoại trực tiếp, các doanh nghiệp được tiếp cận 1 nghị định, 4 thông tư, 1 quyết định mới về chính sách thuế. Trong đó có nhiều văn bản liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp tại Lạng Sơn như: Quyết định 247/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tránh đánh thuế hai lần, Thông tư 25/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/2/2014 về quy định phương pháp định giá chung với hàng hóa, dịch vụ, Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp… Cùng với đó, các phòng chuyên môn của Cục Thuế đã phân tích nhằm làm cho các doanh nghiệp hiểu sâu về những chính sách mới để áp dụng. Trong buổi cập nhật chính sách mới các doanh nghiệp cũng thẳng thắn đối thoại về chính sách thuế như: xử lý chế độ in hóa đơn, khấu trừ thuế khi thuê giám đốc, xử lý hoàn thuế, thuế thu nhập cá nhân… Đây được đánh giá là buổi đối thoại có nhiều câu hỏi nhất từ đầu năm đến nay.  

Cũng trong buổi cập nhật chính sách thuế mới, thừa ủy quyền của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Lạng Sơn đã trao 4 giấy khen của Tổng cục Thuế cho 4 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong nghĩa vụ thuế nhà nước.

ĐÔNG BẮC