Thứ năm,  24/09/2020

Sáu tháng, CPI của cả nước chỉ tăng 1,38%

Ngày 24-6, Tổng cục Thống kê công bố: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 6 tăng 0,3% so với tháng trước. Với mức tăng này, CPI chỉ tăng 1,38% so với tháng 12-2013 và CPI bình quân sáu tháng đầu năm tăng 4,77% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 6, ngoại trừ nhóm bưu chính viễn thông giảm giá 0,13%, tất cả các nhóm hàng hóa, dịch vụ tính CPI đều tăng giá với mức tăng từ 0,01% đến 0,74% so với tháng trước. Tăng giá cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế với mức tăng 0,74%, trong đó nhóm dịch vụ y tế tăng tới 0,87%. Tiếp đến là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,61%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,3%… Tăng giá thấp nhất là nhóm giáo dục với mức tăng 0,01%, trong đó nhóm dịch vụ giáo dục không tăng giá.

Chỉ số giá vàng tháng 6 giảm 0,12% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 1,26% so với tháng 12-2013. Còn chỉ số giá USD tăng 0,49% so với tháng trước và tăng 0,32% so với tháng 12-2013.

Theo Nhandan.vn