Thứ tư,  30/09/2020

Tăng giá điện, EVN công bố lãi “khủng“

Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 177.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9.197 tỷ đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa công bố Báo cáo giám sát tóm tắt năm 2013 của Công ty mẹ – Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Theo đó, trong 2013, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 177.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9.197 tỷ đồng. 

Vốn điều lệ của EVN tại thời điểm 31/12/2013 là 143.404 tỷ đồng.

Trong 2013, giá điện tăng khoảng 5% vào cuối tháng 12/2012 và tăng thêm 5% từ tháng 8/2013. EVN đã nộp thuế ngân sách nhà nước 4.258 tỷ đồng. 

Năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN có lãi vượt kế hoạch được giao. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 5,5%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,2% đều tăng mạnh so với năm 2012.

Trong năm 2013, Tập đoàn và các đơn vị đã ký được hợp đồng vay trên 20.000 tỷ đồng vốn tín dụng thương mại và tín dụng ưu đãi trong nước. Tổng nguồn vốn nước ngoài đã ký kết trong năm 2013 đạt 792 triệu USD vốn vay thương mại và 120 triệu EUR vay ODA. Cho đến cuối năm 2013, hầu hết các dự án trọng điểm đã được thu xếp đủ vốn đối ứng và vốn vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đảm bảo tiến độ đề ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị EVN góp vốn đều có lãi và thực hiện chia lợi nhuận/cổ tức về EVN theo quy định. Việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính được đã được EVN đẩy mạnh với việc thoái vốn, giảm vốn thành công tại 3 công ty cổ phần (CTCP) gồm CTCP Bảo hiểm Toàn cầu, Ngân hàng TMCP An Bình, CTCP Đầu tư và xây dựng điện lực Việt Nam.

Theo VOV.vn