Thứ bảy,  26/09/2020

Tăng cường hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp

LSO - Trong thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận  với nguồn vốn từ ngân hàng. Tính đến tháng 6/2014, có khoảng gần 1.000 doanh nghiệp trên tổng số 1.580 doanh nghiệp trên địa bàn đang có quan hệ tín dụng với các ngân hàng thương mại. Trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa là 520 doanh nghiệp, chiếm 58% số doanh nghiệp có quan hệ tín dụng. Tổng dư nợ tín dụng của các doanh nghiệp tại các ngân hàng là 5.700 tỷ đồng chiếm 54% tổng dư nợ.

                 

                         Sản xuât máy bơm nước tại Công ty TNHH Bảo Long

Tuy nhiên, số vốn trên mới giải quyết được phần nào sự khó khăn của doanh nghiệp. Nguyên nhân không chỉ từ phía ngân hàng mà còn từ chính bản thân các doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, các chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trình độ, năng lực quản trị, điều hành dự án còn hạn chế. Cùng với đó là năng lực tài chính yếu kém, nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp. Khả năng vay vốn ngân hàng gặp khó khăn do giá trị tài sản thế chấp thấp hoặc không đảm bảo tính pháp lí về quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật hoặc dự án đầu tư ít tính khả thi. Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là nhỏ, đa phần kinh doanh có tính chất thương vụ. Báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp còn thiếu tính minh bạch, do đó ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Học Cường, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: theo điều tra của cán bộ Ngân hàng Nhà nước và báo cáo của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thì nguyên nhân chính dẫn đến việc doanh nghiệp trên địa bàn không vay được nguồn vốn ngân hàng hoặc có vay được nhưng lượng vốn ít hơn mong muốn là do phần lớn các doanh nghiệp không đủ tài sản thế chấp theo quy định. Trong đó, nổi cộm đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh là không đủ hồ sơ chứng minh quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp. Bên cạnh đó là một số chủ doanh nghiệp chưa thực sự hợp tác với ngân hàng để giải quyết các tồn tại có liên quan khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là trong việc trả nợ vay, xử lý tài sản bảo đảm, bổ sung hồ sơ dự án khi doanh nghiệp chuyển  đổi, thay đổi chủ doanh nghiệp
   
Để giải quyết những vấn đề tồn tại trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng, tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2014, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thống nhất trong thời gian tới sẽ thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. Theo dự thảo của đề án thành lập quỹ, hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng. Quỹ Bảo lãnh tín dụng sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp với UBND tỉnh và các ngành, các cấp trong việc cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng tại các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, Quỹ Bảo lãnh tín dụng còn có thể tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa lập phương án, dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để vay vốn đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh; bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng để đầu tư và bổ sung vốn phát triển sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường; đổi mới công nghệ, thay đổi cơ cấu sản xuất và khai thác tốt các cơ hội kinh doanh. Qua hoạt động bảo lãnh tín dụng, các doanh nghiệp tăng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng tích lũy và năng lực tài chính, giúp cho sản xuất kinh doanh được ổn định lâu dài và mở rộng. Từ đó giúp cho lao động tại doanh nghiệp ổn định và thu hút thêm lao động để đáp ứng nhu cầu lao động theo quy mô gia tăng, góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời, qua hoạt động tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện để được cấp bảo lãnh tín dụng, Quỹ sẽ giúp cho các doanh nghiệp điều chỉnh và tăng thêm năng lực quản lý điều hành trong kinh doanh, trong hoạt động tài chính cũng như trong hoạt động quản lý sản xuất.
   
Ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay là một trong những giải pháp có ý nghĩa quan trọng cho việc phát triển lâu dài, để huy động tổng hợp các nguồn vốn từ ngân sách, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đây là sự hỗ trợ rất ý nghĩa của UBND tỉnh, là biện pháp có tính hiện thực và khả thi cao trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn; tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp với các ngân hàng thương mại, giữa các cơ quan Nhà nước đối với ngân hàng thương mại và doanh nghiệp trên địa bàn; là kênh tiếp cận cho vay vốn của các ngân hàng đối với doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng tín dụng, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước.

Bài, ảnh: Anh Dũng