Thứ hai,  21/09/2020
Thành phố Lạng Sơn:

Thi đua để tạo đà phát triển kinh tế – xã hội

LSO-Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, điều kiện dân số đông, sống tập trung, thành phố Lạng Sơn luôn xác định muốn kinh tế - xã hội (KT-XH) phát triển cần phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi. Qua triển khai, hàng năm có hàng chục phong trào thi đua được tổ chức góp phần để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH đề ra.
Người dân TPLS thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế

Bám sát chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, hàng năm, thành phố Lạng Sơn phát động toàn diện các phong trào thi đua yêu nước ở tất cả các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng – an ninh. Ở mỗi ngành, mỗi cấp lại có những phong trào thi đua riêng phù hợp với đặc thù từng đơn vị, địa phương. Các phong trào đã thực sự phát huy tác dụng, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, là tiền đề thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Tiêu biểu trong số đó là thực hiện phong trào “Thành phố Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thu hút 19.350 lượt người dân tham gia đóng góp công sức, tiền của cùng nhà nước xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá hàng tỷ đồng/năm. Đến nay 3/3 xã xây dựng nông thôn mới gồm Quảng Lạc, Hoàng Đồng, Mai Pha đạt từ 8-14/19 tiêu chí. Đặc biệt nhân dân toàn thành phố tích cực cùng nhà nước tham gia xây dựng các công trình công cộng. Riêng năm 2013, nhân dân đóng góp gần 3,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng 32 tuyến đường ngõ phố với tổng chiều dài hơn 5.100 m. Nhân dân còn hăng hái tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng bằng cách đưa vào trồng, chăn nuôi các loại giống mới. Từ năm 2013 đến nay, có gần 100 hộ dân xã Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng Lạc tham gia mô hình nuôi gà mía, nuôi lợn thương phẩm theo hướng an toàn sinh học và trồng thử nghiệm cây dong riềng với tổng kinh phí đầu tư hơn 400 triệu đồng, đến nay đã cho hiệu quả cao, giúp các hộ gia đình có công ăn việc làm ổn định, có nguồn thu nhập cải thiện cuộc sống. Đặc biệt, nhân dân thành phố luôn đi đầu trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước và tham gia vào các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Ông Nguyễn Văn Bàn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho biết, đến nay trên địa bàn đã có 104/104 thôn, khối phố thực hiện mô hình “ngày hội thu thuế”. Hàng năm, các chính sách thuế hầu hết được nhân dân thực hiện tốt. Các phong trào, hoạt động nhân đạo cũng được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Trong những năm gần đây đã có nhiều gia đình, cá nhân được hỗ trợ tiền làm nhà, phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Năm 2013, có 24 gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, 53 hộ nghèo được hỗ trợ tiền phát triển sản xuất tổng giá trị gần 120 triệu đồng và hàng tỷ đồng được ủng hộ đồng bào bị thiên tai, người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn trong tỉnh và cả nước. 

Bà Nông Bích Thuận – Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, thành phố luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; thực hiện việc thi đua khen thưởng một cách thường xuyên, đi vào nề nếp và có sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị; kịp thời biểu dương, tôn vinh những cách làm hay, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội để mọi người hăng hái lập thành tích.

Nhờ thực hiện tốt các cách làm, triển khai trên đây, các phong trào thi đua yêu nước đã và đang tạo đà cho thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố hàng năm tăng từ 11% – 13%. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế khác luôn tăng qua từng năm. Hiện nay, 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS; 87,5% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi và phổ cập bậc THPT; 90,2% số hộ gia đình, 68,3% số thôn, khối phố và 95,6% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa. Số hộ nghèo ngày càng giảm qua từng năm, năm 2009 còn 128 hộ đến nay chỉ còn 76 hộ, chiếm 0,3%. Có được kết quả này là do sự đồng thuận, đồng lòng cao của các cấp, ngành, mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới, bằng nhiều giải pháp cụ thể, thành phố Lạng Sơn quyết tâm  thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua để thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị, KT-XH của cả tỉnh.

HÀ MY