Thứ hai,  21/09/2020

TP.Hồ Chí Minh: Thu ngân sách nhà nước có sự chuyển biến tích cực

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố, kinh tế Thành phố 6 tháng đầu năm đã đạt mức tăng trưởng ổn định, đặc biệt hoạt động thu ngân sách đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách có sự chuyển biến tích cực

Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài Chính TP.Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố ước đạt 121.910 tỷ đồng, bằng  53,87% dự toán, tăng 14,9% so cùng kỳ.Trong đó, thu nội địa đạt 67.824 tỷ đồng, bằng 54,61% dự toán, tăng 16,22% so cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô đạt 15.670 tỷ đồng, đạt 57,4% dự toán, tăng 3,29% so cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 38.416 tỷ đồng, đạt 51,36% dự toán, tăng 17,95% cùng kỳ năm trước.

Bà Lan cho biết, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố trong 6 tháng qua có sự chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu thu đều đạt khá so dự toán và tăng cao hơn so cùng kỳ năm trước, đặc biệt thu từ khu vực kinh tế tăng đến 18,49% so cùng kỳ, cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh có dấu hiệu phục hồi, các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Theo phân tích của Giám đốc Sở Tài chính Thành phố, nguyên nhân tăng thu là do kinh tế Thành phố giữ mức tăng trưởng ổn định, một số ngành, lĩnh vực tăng cao hơn so cùng kỳ. Bên cạnh đó do thực hiện một số cơ chế, chính sách của nhà nước (thực hiện Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc các doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ nộp vào ngân sách nhà nước khoản lợi nhuận còn lại sau khi trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật; các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn trong năm 2013 và đến hạn nộp trong quý I năm 2014; thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, tất cả doanh nghiệp xuất nhập khẩu không còn được hưởng chế độ ân hạn nộp thuế). Cùng với đó, một phần do kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng có thuế suất cao tăng cao so cùng kỳ.

 

 Một số ngành, lĩnh vực tăng mạnh đã góp phần không nhỏ vào tổng thu ngân sách của Thành phố 6 tháng qua (ảnh:VL)

Bà Lan cũng nhấn mạnh, việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ đọng cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần đạt được kết quả trên.

Bên cạnh đó, theo bà Lan, cũng có một số nguyên nhân làm giảm một số nguồn thu nộp vào ngân sách như: việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, từ năm 2014 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm từ 25% xuống 22% (thuế suất phổ thông) và từ 25% xuống 20% (đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ). Theo lộ trình cắt giảm thuế quan khi cam kết gia nhập WTO và tham gia hiệp định thương mại tự do (FTA), thuế suất nhập khẩu của nhiều nhóm hàng tiếp tục được điều chỉnh giảm trong năm 2014, hầu hết mức thuế ưu đãi đặc biệt đã điều chỉnh bằng 0%, ảnh hưởng đến số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Có biện pháp chế tài đối với các dự án triển khai trì trệ

Bà Lan cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ước tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) là 18.180 tỷ đồng, đạt 43,31% dự toán, tăng 3,94% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 5.793 tỷ đồng, đạt 74,53% dự toán, đạt 55,15% kế hoạch đầu tư xây dựng được UBND Thành phố giao đợt 1 theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 (10.504 tỷ đồng, chưa kể vốn ODA).

Tuy nhiên, tính đến ngày 31/5/2014, tình hình giải ngân cho thấy có 39 dự án chưa thực hiện thủ tục thanh toán với tổng số vốn giao là 488.362 tỷ đồng.

Trong đó, có đến 21 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 1% trên tổng số vốn giao; 67 dự án có tỷ lệ giải ngân từ 1%-10% trên tổng số vốn giao và 45 dự án có tỷ lệ giải ngân từ 10%-20% trên tổng số vốn giao.

Đối với các dự án ODA (vốn viện trợ phát triển), hiện nay, Thành phố có 19 dự án đang triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư là 119.813,195 tỷ đồng (vốn ODA là 98.466,994 tỷ đồng, vốn đối ứng là 21.346,201 tỷ đồng). Trong 6 tháng đầu năm mới giải ngân 2.460,940 tỷ đồng (vốn ODA 2.055,825 tỷ đồng, vốn đối ứng 405,115 tỷ đồng). Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố tỷ lệ giải ngân tổng vốn đầu tư các dự án ODA trong 6 tháng đầu năm 2014 của Thành phố đạt thấp do đó sẽ gặp nhiều khó khăn trong 6 tháng cuối năm.

Trước tình hình trên, UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phải đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương quyết toán công trình, dự án hoàn thành, thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài đối với các chủ đầu tư không nộp hồ sơ quyết toán đồng thời cũng phải rà soát, đề xuất điều chỉnh vốn. Thành phố ưu tiên bố trí vốn cho các dự án công trình cấp bách, công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2014.

Đặc biệt, trong cuộc họp kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2014 của Thành phố ngày 23/6 vừa qua, Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hoàng Quân cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tăng cường huy động nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu chi ngân sách, tăng cường hiệu quả đầu tư công. Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự kiến nhu cầu chi phát sinh, đánh giá khả năng cân đối thu – chi ngân sách để kịp thời có các giải pháp điều hành ngân sách. Điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán được duyệt và đúng chế độ tiêu chuẩn định mức quy định. Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách. C
ác ngành chức năng cần phối hợp tăng cường rà soát, xác định và phân loại nợ thuế để có kế hoạch cụ thể đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục tập trung xử lý các khoản nợ tạm ứng ngân sách, thanh quyết toán các công trình, dự án, thu hồi vốn để bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển.

Theo Dangcongsan.vn